ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • Default Alternative Text

  บริการ MPS Walkthrough

  การตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว

Extract Masterpact M and install two new racks
การตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพสูง
และรวดเร็ว (MPS Walkthrough)

ความเชี่ยวชาญของทีมงาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราจัดเตรียม ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ เวลาหนึ่งวัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง) ซึ่งทีมงานจะใช้ แอพพลิเคชั่นในการบันทึกข้อมูล เพื่อสร้างรายงานให้กับลูกค้า ภายในช่วงเวลาอันสั้น
ผู้เชี่ยวชาญจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะทำหน้าที่ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยการตรวจดู วิเคราะห์ถึงสภาพการใช้งาน การขอข้อมูลในการดูแลรักษาและรุ่นของอุปกรณ์เป็นหลัก ซึ่งไม่รวมการตรวจสอบอุณหภูมิห้อง ระดับฝุ่น ความชื้น การระบายอากาศของห้องไฟฟ้า การทำความสะอาด การสัมผัส อุปกรณ์ในการตรวจสอบและอื่นๆ
การบริการของเรา

การให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ดำเนินการผลิตแล้ว (obsolete) และนำเสนอการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการเก็บอะไหล่ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการในการวางแผนและการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้ไฟฟ้าได้อย่างดี โดยเราจะใช้เวลาภายใน 2 อาทิตย์ เพื่อเตรียมเอกสารและนำเสนอให้กับลูกค้า
Simply connect the pre-wired function
 • เอกสารเพิ่มเติม

  • Default Alternative Text

   บริการการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
   ประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว (MPS Walkthrough)

   จุดเด่นของการรับบริการ MPS Walkthrough
   • เช็คสภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
   • ตรวจสอบอายุความเสี่ยงหรืออุปกรณ์ล้าสมัย
   • เพิ่มโอกาสในการอัพเกรดอุปกรณ์ เพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสม
   • ใช้ระยะเวลารวดเร็วในการตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร