• Default Alternative Text

  แผนบริการ: ข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อความอุ่นใจ

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    เพื่อให้อุปกรณ์มีความปลอดภัยสูงสุด และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

    จุดเด่นของแผนบริการคือ ครอบคลุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เชิงคาดการณ์ และเชิงรับ รวมถึงการขยายเวลาการรับประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองของระบบที่ติดตั้ง ดูโบรชัวร์แผนบริการของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    วิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือวิธีใด

    การลงทุนในแผนบริการช่วยป้องกันเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้มากถึง 67% จึงป้องกันการสูญเสียกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องได้ด้วย เอกสารนี้มีคำแนะนำในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับอุปกรณ์ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเลย
  • รับชม

   • เครื่องมือวิเคราะห์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

    การวิเคราะห์ ProDiag ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดช่วงเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ที่ไม่คาดคิด และช่วยคุณคาดการณ์ความผิดปกติของอุปกรณ์ได้โดยที่ระบบกำลังทำงาน หรือระบบหยุดทำงาน