• Default Alternative Text

  การฝึกอบรมด้านเทคนิค

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    ดูแค็ตตาล็อกการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ทั่วโลกของเรา: โปรแกรมการฝึกอบรมกว่า 300 โปรแกรม

    ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เรามีศูนย์ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะกว่า 49 แห่ง และมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์ของเรา และประสบการณ์ทั้งหมดซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานที่ทำงานหรือองค์กรของคุณได้ทันที ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • รับชม

   • รับชมโมดูลอีเลิร์นนิ่งพื้นฐานการจ่ายไฟฟ้า

    การนำเสนอโมดูลอีเลิร์นนิ่งพื้นฐานการจ่ายไฟฟ้า โมดูลอีเลิร์นนิ่งนี้ช่วยในการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้า
   • รับชมวิดีโอฝึกอบรมระบบดิจิตอล

    คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีติดตั้งให้เหมาะกับเครือข่ายของคุณ รวมถึงเตรียมความพร้อมทีมงานของคุณเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ผ่านเครื่องมือเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยนี้
   • การป้องกันความเสี่ยงทางไฟฟ้า

    รับชมโปรแกรมป้องกันความเสี่ยงทางไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำเนื้อหาและนโยบายด้านความปลอดภัย WW มาใช้ได้ มีทั้งหมด 9 ภาษา และมีฟังก์ชั่นรายงานที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้