• Default Alternative Text

  เพิ่มทักษะด้านการจัดการพลังงาน

 • ยกระดับความสามารถในสายงานด้านพลังงาน

  เรียนรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมกับ NGO, หน่วยราชการท้องถิ่น ศูนย์ฝึกอบรมด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน (ไฟฟ้า, ระบบอัตโนมัติ, การบำรุงรักษาระดับอุตสาหกรรม อื่นๆ)

 • ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ในโคลอมเบีย

  ความร่วมมือกับ French National Education และมหาวิทยาลัย ETITC จะช่วยสนับสนุน ETITC ในการจัดตั้งการฝึกอบรมระดับมหาวิทยาลัยด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  hand using a screwdriver on a control panel, energy management
  ผู้หญิงกำลังฝึกอบรมการเข้าถึงพลังงานกำลังทำงานกับตัวยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า

  ความท้าทาย

  คุณต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าให้มากขึ้น คุณต้องยกระดับความสามารถให้กับชุมชนและต้องการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน
  กลุ่มนักศึกษาด้านวิศวกรรมกำลังศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงพลังงาน

  โซลูชั่นเพื่อการเข้าถึงพลังงานของเรา

  เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุม

  เหตุผลที่ควรร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  • ไอคอน Education การฝึกอบรมด้านพลังงานที่ดีที่สุดและจัดโดยผู้นำในระบบจัดการพลังงาน การฝึกอบรมคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน มีหลักสูตรการฝึกอบรมตั้งแต่การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานไปจนถึงการฝึกอบรมระดับประกาศนียบัตรขั้นผู้เชี่ยวชาญ
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น การฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ข้อเสนอที่ครอบคลุมและสามารถปรับได้ตามความต้องการ ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหาและผู้ฝึกอบรมขั้นสูง เครื่องมือในการฝึกอบรม อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม และอื่นๆ อีกมากมาย

  ข้อเท็จจริง

  • ไอคอน Blue time ชไนเดอร์ อิเล็คทริคดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจให้ประสบความสำเร็จในสายงานด้านพลังงานมาตั้งแต่ปี 1929
  • ไอคอนเครื่องมือสีฟ้า โต๊ะงานสำหรับการศึกษาด้านการพัฒนาไฟฟ้าชนบทโดยเฉพาะ 8 ชุด