• Default Alternative Text

    ระบบคลาวด์และผู้ให้บริการ

    ในฐานะที่เป็นขนาดและความเร็วในการแปลงเพิ่มขึ้นโซลูชันของเราช่วยให้ระบบคลาวด์และผู้ให้บริการโคโลเคชัน มองไปในอนาคตด้วยความมั่นใจ

    สำรวจข้อเสนอของเรา
Data Center Technicians installing parts into the console, data center management, data center solutions.

Cloud & service providers

Our solutions

เหตุผลที่ควรร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  • ไอคอนกราฟขึ้น เราช่วยลูกค้ารับมือกับการเติบโต เพิ่มผลกำไรด้วยศูนย์ข้อมูลที่มี บรรลุผลด้านประสิทธิภาพและลดปริมาณคาร์บอนในไซต์ต่างๆ ของลูกค้า และปรับปรุงอาคารสำคัญที่มีอยู่ในทันสมัย