ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   การธนาคารและการเงิน

   โซลูชันของเราช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาทั่วโลกสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และเชื่อมต่อระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น นั่นหมายความว่าคุณจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรื่องสำคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรและมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร

   สำรวจผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
   นักธุรกิจทางการเงินกำลังใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

   ความท้าทาย

   ภาคการเงินอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจในบางครั้ง วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้าและนักลงทุนเป็นอย่างมาก ขณะที่กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันสำคัญ การเปลี่ยนแปลงบริการดิจิตอลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาบริการที่สำคัญ เพิ่มบริการใหม่ และคงอยู่ในการแข่งขันให้ได้

   เหตุผลที่ควรร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

   • ไอคอน Partner ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เราเข้าใจความต้องการเฉพาะของลูกค้าในบริการภาคการเงินแต่ละราย และสามารถค้นหาโซลูชั่นที่จะช่วยลดการใช้จ่ายด้านเงินทุนและค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน ขณะที่ยังคงมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแปรรูปการทำงานให้เป็นระบบดิจิตอล การลดปริมาณคาร์บอน และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
   • ไอคอนโปรซูเมอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนภาคบริการทางการเงินอย่างเต็มที่ เราช่วยให้ลูกค้าธนาคารและสถาบันการเงินเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริหารจัดการความเสี่ยงด้านดำเนินงาน และประสบความสำเร็จในการแปรรูปการทำงานสู่ระบบดิจิตอล
   • Banco ABC Brasil

    ชไนเดอร์ อิเล็คทริคร่วมมือกับไอบีเอ็มเพื่อนำเสนอโซลูชั่นศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลและสามารถปรับขยายได้ให้กับ Banco ABC Brasil