• Default Alternative Text
  ดึงศักยภาพสูงสุดของคน สินทรัพย์ และการผลิต

  ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

  ดึงศักยภาพสูงสุดของคน สินทรัพย์ และการผลิต

  โครนขนาดใหญ่กำลังร่อนดิน, อุตสาหกรรมเหมือง

  ประสิทธิภาพ - ความท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลา

  นอกจากอุตสาหกรรมเหมืองจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลงานแล้ว อุตสาหกรรมนี้ยังต้องรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา สินทรัพย์ที่เสื่อมโทรมและประสิทธิภาพลดลงตามอายุ รวมไปถึงการขาดแรงงานทักษะ
  พื้นที่ขุดเหมือง, อุตสาหกรรมเหมือง

  โซลูชันสำหรับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  เหตุผลที่ควรเลือกชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  • ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ ประสิทธิภาพสินทรัพย์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพด้านการบำรุงรักษาไปจนถึงด้านอุปกรณ์ เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ OEE ของสินทรัพย์ของคุณ พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
  • ไอคอนการรวมระบบ กระบวนการทำงานและการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง มองเห็นภาพรวมของการผลิตได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการรวมระหว่างระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

  ข้อเท็จจริง

  • ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ โรงโม่ SAG โดยทั่วไปมักจะมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 5% หรือน้อยกว่านั้น
  • ไอคอน EcoXpert สีฟ้า โรงงานแปรรูปแร่มากกว่า 75% ยังคงใช้วิธีการควบคุมแบบพื้นฐาน
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น พลังงานมากกว่า 70% ที่จำเป็นสำหรับการแต่งและแปรรูปแร่ถูกใช้ไปกับการบดและโม่แร่
  • ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ความเสียหายโดยเฉลี่ยของการสูญเสียการผลิตมักจะมีมูลค่าสูงกว่า 80 ล้านดอลลาร์
  • ไอคอนการศึกษา สีฟ้า ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ประเมินว่า การพัฒนาทักษะของพนักงานหนึ่งคนจำเป็นต้องใช้เวลา 10,000 ชั่วโมง
  • ไอคอน Blue time ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีจากการฝึกอบรมที่ได้ลงมือทำจริงแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการนั่งฟังการบรรยาย