ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Industrial sized cement mill, cement production.
   การควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานขั้นสูง

   การควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานขั้นสูง

   Cement facility at dusk, cement production.

   ความท้าทาย


   เมื่อโซลูชันระบบควบคุมพื้นฐานอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

   กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและใช้พลังงานและทรัพยากรสูงอย่างเช่นการผลิตปูนซีเมนต์จำเป็นต้องมีโซลูชันระบบควบคุมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับการใช้พลังงานและสารเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะเป็นสภาพการผลิตที่ท้าทาย

   • โซลูชัน

    Advanced Process Control (APC) คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต (ผ่านทางระบบควบคุมดูแล ระบบบันทึกประวัติ และระบบควบคุม) จากนั้น จึงเลือกกลยุทธ์การควบคุมที่เหมาะสมตามความต้องการในการผลิตมาใช้เพื่อระบุค่าการปรับตั้งที่ดีที่สุดเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ของ APC ยังสามารถใช้งานได้กับกระบวนการที่มีข้อจำกัดและแก้ปัญหาความขัดแย้งของเป้าหมายกระบวนการ

   • ความสามารถ

    APC ช่วยลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่แตกต่างกันและปรับการทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น APC ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดประสบการณ์สามารถทำการคำนวณและการปรับที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

   • จุดเด่น

    • ใช้งานได้กับระบบควบคุมกระบวนการทุกรูปแบบ
    • ใช้งานง่ายและทำความเข้าใจได้ง่าย
    • การบำรุงรักษาต่ำ
    • ให้การสนับสนุนสำหรับสมการทั่วไป
    • อินเตอร์เฟสแบบกราฟิกและเครื่องมือแสดงผลในรูปแบบภาพที่ครอบคลุมทุกการทำงาน
    • ใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตและอุปกรณ์จอสัมผัสได้อย่างสะดวก
    • ปรับได้เหมาะกับกลยุทธ์การควบคุมที่หลากหลาย (กฎ การควบคุมตามแบบจำลอง เป็นต้น)
    • แสดงแนวโน้มในปัจจุบัน (ประสิทธิภาพเทียบกับข้อจำกัด)

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    ลดมลพิษ
   • ไซต์งานอุตสาหกรรมริมชายฝั่ง, อุตสาหกรรมเหมือง
    เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
    ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง
   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงพลบค่ำ, การผลิตปูนซีเมนต์
    ลดความผันผวนของกระบวนการผลิต