Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Technician at data center, data center management, data center operations
    โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดไม่เกิน 100 kW โดยรวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ตู้แร็ค และระบบบริหารจัดการ

    InfraStruxure

    โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดไม่เกิน 100 kW โดยรวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ตู้แร็ค และระบบบริหารจัดการ