ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text
   ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบตรวจสอบสภาพ

   ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบตรวจสอบสภาพ

   Businessman holding camera up to take a photo isolated on white background - 64567 : shutterstock, machine control, energy management, mining industry

   ความท้าทาย

   ยกระดับประสิทธิภาพให้กับระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณ! 

   คุณสามารถยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสินทรัพย์ของคุณตั้งแต่วินาทีแรกด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่าง Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนได้สูงสุด

   • โซลูชัน

    โซลูชันการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของเรา ช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และช่วยในการบริหารการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
   • ความสามารถ

    โซลูชั่นการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของเราช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และช่วยในการบริหารการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
   • จุดเด่น

    • โซลูชันครบวงจรเต็มรูปแบบเพื่อประสิทธิภาพของสินทรัพย์ การตรวจสอบสภาพ และการวิเคราะห์ล่วงหน้า
    • อัลกอริทึมคาดการณ์ล่วงหน้าขั้นสูงที่โดดเด่นทำหน้าที่ในการระบุการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมระบบแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    • ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ 
    • ระบุสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์
   • ไซต์งานอุตสาหกรรมริมชายฝั่ง, อุตสาหกรรมเหมือง
    • ลดปัญหาเวลาสูญเปล่าที่ไม่คาดคิด
    • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา
   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงพลบค่ำ, การผลิตปูนซีเมนต์
    • เพิ่มความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ 
    • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์