ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Cement factory at night, cement production.
   ประสิทธิภาพด้านพลังงานและความยั่งยืน

   ประสิทธิภาพด้านพลังงานและความยั่งยืน

   Industrial sized cement mill, cement production.

   ระบุโอกาสใหม่ๆ

   อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ต้องเผชิญกับแรงกดดันในการหาโซลูชั่นที่ยั่งยืน แต่ก็ยังคงมีอุปสรรคอีกหลายอย่าง รวมถึงจำนวนเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ข้อจำกัดทางการเงิน และการแข่งขันกันเองภายในองค์กรเพื่อชิงทรัพยากรทางวิศวกรรม

   ความยั่งยืนทางพลังงานตลอดวงจรอายุ

   ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ
   • โซลูชัน

    แนวทางของเราในการบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง:

    • การกำหนดกลยุทธ์
    • การจัดซื้อ
    • การควบคุม (ความเชื่อถือได้และการตรวจวัดระบบไฟฟ้า)
    • การเพิ่มประสิทธิภาพ (การปรับปรุงกระบวนการ, โครงการต่างๆ ด้านพลังงาน)
    • ประสิทธิภาพ (การตรวจวัดและการจัดทำรายงาน)
   • การนำเสนอคุณค่า

    • การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
    • เป้าหมายประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานจะสำเร็จ (และดียิ่งกว่าที่ตั้งเป้าไว้) ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการและจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
    • การผสานความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการเข้ากับความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานทำให้เราสามารถช่วยคุณในการดึงศักยภาพความประหยัดพลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่
   • ความแตกต่าง

    ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามีโซลูชั่นจากต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยสามารถรวมแนวทาง เทคโนโลยี และความสามารถในการดำเนินการเข้าด้วยกัน

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    เราสามารถระบุ จากนั้นช่วยคุณกำหนดลำดับความสำคัญของโอกาสที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อให้คุณสามารถประหยัดต้นทุนได้สูงสุด
   • ไซต์งานอุตสาหกรรมริมชายฝั่ง, อุตสาหกรรมเหมือง
    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานที่รวดเร็ว
   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงพลบค่ำ, การผลิตปูนซีเมนต์
    ความสามารถในการรวมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนทางสังคมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว