ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Colliery at dusk, coal mine, mining industry.

   ประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจปูนซีเมนต์

   Industrial sized cement mill, cement production.

   ลดต้นทุน

   เป้าหมายของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อย CO2 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) และการลดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
   • โซลูชัน

    • Energy User Performance System จากชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นระบบผ่านเว็บที่ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดสำหรับส่งต่อข้อมูลเพื่อนำไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยให้คุณสามารถวัดและทำได้ตาม KPI ด้านพลังงานที่ตั้งเป้าไว้ 
    • บริการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการประเมินด้านธุรกิจและพลังงานแบบรวม การวิเคราะห์การวัดพลังงาน และแผนการดำเนินการพร้อมคำแนะนำและผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
   • จุดเด่น

    โซลูชันประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบครบวงจรของเรา จะช่วยให้คุณสามารถระบุและควบคุมส่วนต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านหลังงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
   • สิ่งที่แตกต่าง

    • เรามีความเชี่ยวชาญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ พร้อมทั้งค้นหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของคุณมีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น
    • เรามีโซลูชั่นประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ
    • โซลูชั่นของเรารองรับการขยายขนาดในอนาคตจากระดับโรงงานไปจนถึงระดับองค์กร

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    ลดปริมาณการปล่อย CO2 เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานรัฐและข้อกำหนดการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรม
   • ไซต์งานอุตสาหกรรมริมชายฝั่ง, อุตสาหกรรมเหมือง
    ตรวจสอบและปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนต่อตัน
   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงพลบค่ำ, การผลิตปูนซีเมนต์
    ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน