ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   Advanced Distribution Management System (ADMS)

   Electric power substation, electric power distribution.

   ความท้าทาย

   กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้ากำลังเผชิญความท้าทายในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากกฎระเบียบและแรงกดดันจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มความน่าเชื่อถือและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง การนำแหล่งพลังงานทดแทนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ รูปแบบสภาพอากาศและปัญหาเครือข่ายไฟฟ้าขัดข้องที่รุนแรงมากขึ้น ตลอดจนปัญหาด้านแรงงานสูงอายุและโครงสร้างพื้นฐานล้าสมัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
   • โซลูชั่น

    Advanced Distribution Management System (ADMS) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่รวมระบบ DMS, SCADA, OMS และ EMS ไว้ด้วยกัน โดยมีแพลตฟอร์มแบบโมดูลที่ยืดหยุ่น ใช้งานร่วมกันได้ มาพร้อมแบบจำลองข้อมูล ขอบข่ายงานแบบบูรณาการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยสำหรับกิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้า
   • ความสามารถ

    ADMS มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผน และการฝึกอบรมขั้นสูงที่จะช่วยให้หน่วยงานสาธารณูปโภคทำงานได้น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   แอพพลิเคชั่น ADMS

   โซลูชั่น ADMS ของเราคือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีห้องควบคุมที่นำเอาระบบ DMS, OMS และ SCADA มาผสานรวมกันเป็นโซลูชั่นการจัดการเครือข่ายครบวงจรเพียงหนึ่งเดียว ชุดโซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงของเราจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   • ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกับหม้อแปลง, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
    สามารถดูข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ชัดเจนต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ข้อมูลการคาดการณ์ และข้อมูลย้อนหลังของเครือข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้
   • ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    ช่วยให้ผู้ให้บริการระบบ ผู้รับแจ้งเหตุ วิศวกรวางแผน นักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และผู้จัดการ ทำงานเป็นทีมได้ด้วยการเข้าถึงข้อมูลกริดเครือข่ายเดียวกัน
   • ช่างเทคนิคระบบสายไฟแรงสูงใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ต, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, แนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
    การรับรู้สถานการณ์ร่วมกันจะช่วยให้การจัดการการทำงานของกริดในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
   • สถานีไฟฟ้าย่อย, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
    ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครือข่ายให้มากขึ้น ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง มีความปลอดภัยมากขึ้น มั่นใจได้มากขึ้น สอดคล้องตามกฎระเบียบ มีการใช้สินทรัพย์ที่ดีขึ้น และมีการบูรณาการตามมาตรฐาน