ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • Default Alternative Text

  Advanced Distribution Management System (ADMS)

 • Default Alternative Text

  ปี 2050: อนาคตคาร์บอนเป็นศูนย์

  อนาคตที่คาร์บอนเป็นศูนย์เป็น bold idea ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อการจัดหาพลังงานสะอาดให้คนนับล้านในประเทศหมายถึงการอัพเกรดระบบโครงข่ายที่เริ่มเสื่อมอายุของประเทศ Enel ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย Schneider EcoStruxure™ Grid

  รับชมวิดีโอ เรียนรู้เกี่ยวกับ EcoStruxure
 • Default Alternative Text

  ไว้ใจได้แม้ระหว่างมีพายุ

  การจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้กับ 1.5 ล้านครัวเรือนตลอดช่วงที่มีพายุรุนแรงที่สุดเป็นความคิดที่ท้าทาย SA Power Networks ใช้ Schneider EcoStruxure™ Grid สำหรับการตรวจสอบและการจัดการที่ไว้วางใจได้สำหรับเครือข่ายที่กว้างขวาง ช่วยให้ผู้คนในออสเตรเลียใต้ปลอดภัยตลอดช่วงสภาพอากาศที่รุนแรง

  ชมคลิปวิดีโอ
  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    ADMS Field Client

    ระบบ Field Client ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือไคลเอ็นต์ขนาดเล็กในรูปแบบเว็บที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงคำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน สิ่งที่เกิดขึ้น และเอกสารความปลอดภัยได้ Field Client ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู ค้นหา และใช้งานเครือข่ายทั้งในมุมมองแบบภูมิศาสตร์และแบบแผนผัง รวมถึงดำเนินการต่างๆ เช่น การสับเปลี่ยนตามแผนและการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ระบบจัดการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องรุ่นใหม่ - Nova Scotia Power

    ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคของแคนาดาเลือกใช้ระบบจัดการการจ่ายกำลังไฟฟ้าขั้นสูง ADMS รวมสามระบบไว้ด้วยกัน - DMS, OMS และ SCADA พร้อมจุดเด่นหลายประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเลือกใช้ระบบบูรณาการเครือข่ายขั้นสูงเพื่อการดำเนินกลยุทธ์สมาร์ทกริด

    Advanced Distribution Management System (ADMS) รุ่นใหม่ของ Unison รวม SCADA พร้อมคุณสมบัติในการกระจายและการจัดการไฟฟ้าดับเข้าด้วยกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    แนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างโมเดลเครือข่ายสมาร์ทกริด

    ศึกษากลยุทธ์ด้านสมาร์ทกริดที่จะช่วยสร้างต้นแบบเครือข่ายสมาร์ทกริดให้สมบูรณ์โดยใช้ Advanced Distribution Management System (ADMS) ควบคู่กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ข้อดีของการลดความต้องการใช้สาธารณูปโภค

    อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในยุโรปกำลังเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านระบบไฟฟ้า ความต้องการของลูกค้า และนโยบายเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ผู้จัดการและผู้ให้บริการเครือข่ายต้องเผชิญกับการนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติด้านการลดความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Response - DR) มาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เอกสารฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางเฉพาะที่แต่ละฝ่ายภายในองค์กรผู้ให้บริการสาธารณูปโภคจะได้รับจาก DR ดาวน์โหลดเอกสารวิจัย
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การหลอมรวมเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สู่การพัฒนาสมาร์ทกริด

    เป้าหมายของกิจการสาธารณูปโภคที่ลงทุนในเทคโนโลยีสมาร์ทกริด คือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ แพลตฟอร์มสมาร์ทกริดคือการหลอมรวมเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) เข้าด้วยกัน – สินทรัพย์และแอพพลิเคชั่นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) – อินเทอร์เฟสสำหรับผู้ใช้ที่ช่วยให้สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยมีข้อมูลประกอบ เอกสารงานวิจัยฉบับนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนระบบเป็นเครือข่ายสมาร์ทกริดที่ขยายขนาดและปรับให้เหมาะสมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การใช้ ADMS เพื่อให้มีพลังงานทนแทนสูงสุด

    แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ แต่ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ควบคู่ไปกับแหล่งพลังงานที่มีอยู่นั้นเป็นแนวความคิดใหม่สำหรับบริการสาธารณูปโภคและมาตรฐาน ISO จำนวนมาก การคาดการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายเอาไว้ เอกสารฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่นวัตกรรมต่างๆ เช่น Advanced Distribution Management System (ADMS) และการพยากรณ์อากาศ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมและสามารถจัดเตรียมเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อ่านเอกสารวิจัย
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ยกระดับประสิทธิภาพระบบจัดการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System: OMS) สำหรับผู้ให้บริการ

    ระบบจัดการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องของกริดแบบดั้งเดิมมีข้อเสียหลักๆ อยู่สองประการ ได้แก่ การขาดการนำเสนอแบบจำลองเครือข่ายกริดที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน และโดยปกติแล้วไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมกริดจริงได้ ข้อบกพร่องเหล่านี้ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลานาน ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการลดลง เอกสารวิจัยฉบับนี้จะแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของระบบจัดการเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และอธิบายว่าเครื่องมือต่างๆ ของ Advanced Distribution Management System (ADMS) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้อย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • เรียนรู้

   ผู้นำในตลาด ADMS


   ชไนเดอร์ อิเล็คทริคครองตำแหน่งผู้นำใน Magic Quadrant ของ Gartner สำหรับโซลูชั่น Advanced Distribution Management System โดยได้รับคะแนนสูงสุดใน 3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับวิกฤตการณ์ที่สำคัญ ดูข้อมูลเพิ่มเติม