ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   ระบบตรวจวัดสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

   High tech energy management

   ความท้าทาย

   กำลังไฟฟ้าคุณภาพสูงที่สามารถวัดได้อย่างละเอียด

   โครงข่ายที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันต้องการระบบตรวจวัดกำลังไฟฟ้าที่ถูกต้องแม่นยำโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อย ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคจำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าคุณภาพสูงที่พร้อมใช้ มีเสถียรภาพ และเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบที่กำหนดไว้

   • โซลูชั่น

    ปัจจุบันผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต้องการระบบตรวจวัดที่ทันสมัยและข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและตอบสนองความต้องการของตลาด  มิเตอร์รุ่นใหม่ของเรา ได้แก่ PowerLogic™ ION8650 และ ION8800 พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของการตรวจวัดระบบกริดอัจฉริยะในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
   • จุดเด่นหลัก

    • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม
    • มั่นใจได้ถึงคุณภาพของกำลังไฟฟ้า
    • ผสานรวมการทำงานในสถานีย่อย
   • ข้อดี

    เทคโนโลยีการตรวจวัด PowerLogic ซึ่งมีคุณภาพเกินมาตรฐานความแม่นยำสูงสุดของโลก ช่วยประหยัดเงินและเวลาได้อย่างเห็นผล นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับประโยชน์จากอัตราตามประสิทธิภาพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าที่จะแจ้งเตือนให้ทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
   พระอาทิตย์อัสดงด้านหลังแนวเสาจ่ายไฟฟ้า

   การตรวจวัด การตรวจสอบ และการวิเคราห์ะคุณภาพกำลังไฟฟ้า

   คุณต้องมีระบบตรวจสอบและการจัดทำรายงานด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ทันสมัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎระเบียบ เพิ่มความมีเสถียรภาพ และลดเวลาหยุดทำงานของระบบลงได้ ระบบตรวจวัด การตรวจสอบ และการควบคุมกำลังไฟฟ้าจะผสานรวมองค์กรของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบริการที่คุณส่งมอบ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสด้านพลังงานและการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ด้วยระบบเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องแม่นยำ การเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ และการเป็นผู้นำในการแข่งขัน

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   • นักธุรกิจหญิงมองแล็ปท็อปที่กำลังแสดงซอฟต์แวร์การบริหารจัดการพลังงาน
    • ลดเวลาในการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า
    • ระบุสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
   • อาคารสำนักงานประหยัดพลังงานที่สร้างขึ้นด้วยไม้ (ตอนกลางคืน)
    • รับประกันคุณภาพกำลังไฟฟ้าสำหรับลูกค้า
    • เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้า
   • หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงกราฟสีฟ้าเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    • ลดค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสาร
    • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียกเก็บเงินและการบริหารจัดการ
   • มุมมองทางอากาศของนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมืองอัจฉริยะยามค่ำ
    • ใช้ประโยชน์จากหม้อแปลงไฟฟ้าและ/หรือชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากสายส่งเพื่อการตรวจวัดรายได้ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ