• Default Alternative Text

  ระบบตรวจวัดสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

  High tech energy management

  ความท้าทาย

  กำลังไฟฟ้าคุณภาพสูงที่สามารถวัดได้อย่างละเอียด

  โครงข่ายที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันต้องการระบบตรวจวัดกำลังไฟฟ้าที่ถูกต้องแม่นยำโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อย ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคจำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าคุณภาพสูงที่พร้อมใช้ มีเสถียรภาพ และเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบที่กำหนดไว้

  • โซลูชั่น

   ปัจจุบันผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต้องการระบบตรวจวัดที่ทันสมัยและข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและตอบสนองความต้องการของตลาด  มิเตอร์รุ่นใหม่ของเรา ได้แก่ PowerLogic™ ION8650 และ ION8800 พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของการตรวจวัดระบบกริดอัจฉริยะในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
  • จุดเด่นหลัก

   • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม
   • มั่นใจได้ถึงคุณภาพของกำลังไฟฟ้า
   • ผสานรวมการทำงานในสถานีย่อย
  • ข้อดี

   เทคโนโลยีการตรวจวัด PowerLogic ซึ่งมีคุณภาพเกินมาตรฐานความแม่นยำสูงสุดของโลก ช่วยประหยัดเงินและเวลาได้อย่างเห็นผล นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับประโยชน์จากอัตราตามประสิทธิภาพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าที่จะแจ้งเตือนให้ทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  พระอาทิตย์อัสดงด้านหลังแนวเสาจ่ายไฟฟ้า

  การตรวจวัด การตรวจสอบ และการวิเคราห์ะคุณภาพกำลังไฟฟ้า

  คุณต้องมีระบบตรวจสอบและการจัดทำรายงานด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ทันสมัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎระเบียบ เพิ่มความมีเสถียรภาพ และลดเวลาหยุดทำงานของระบบลงได้ ระบบตรวจวัด การตรวจสอบ และการควบคุมกำลังไฟฟ้าจะผสานรวมองค์กรของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบริการที่คุณส่งมอบ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสด้านพลังงานและการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ด้วยระบบเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องแม่นยำ การเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ และการเป็นผู้นำในการแข่งขัน

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • นักธุรกิจหญิงมองแล็ปท็อปที่กำลังแสดงซอฟต์แวร์การบริหารจัดการพลังงาน
   • ลดเวลาในการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า
   • ระบุสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
  • อาคารสำนักงานประหยัดพลังงานที่สร้างขึ้นด้วยไม้ (ตอนกลางคืน)
   • รับประกันคุณภาพกำลังไฟฟ้าสำหรับลูกค้า
   • เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้า
  • หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงกราฟสีฟ้าเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   • ลดค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสาร
   • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียกเก็บเงินและการบริหารจัดการ
  • มุมมองทางอากาศของนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมืองอัจฉริยะยามค่ำ
   • ใช้ประโยชน์จากหม้อแปลงไฟฟ้าและ/หรือชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากสายส่งเพื่อการตรวจวัดรายได้ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ