• Default Alternative Text

  ระบบตรวจวัดสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    ยกระดับประสิทธิภาพเครือข่าย - ระบบตรวจวัด PowerLogic

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของมิเตอร์ PowerLogic ที่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าใช้งานอยู่

    ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

    โบรชัวร์การใช้ PowerLogic จะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อดีของการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและโซลูชั่นติดตามตรวจสอบที่เป็นไปตามกฎระเบียบสำหรับลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

    ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การตรวจวัดรายได้ของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

    โบรชัวร์การใช้ PowerLogic จะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อดีของการตรวจวัดรายได้ของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

    ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    PowerLogic ION8650

    ทำความรู้จักกับ PowerLogic ION8650 - มิเตอร์วัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานในรูปแบบซอคเก็ตที่มีความทันสมัยที่สุดในโลก และมาพร้อมความอเนกประสงค์ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพโดยรวมที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้

    ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    หลักการ 3 ประการสำหรับการดำเนินการ AMI อย่างมีประสิทธิภาพ

    การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานการตรวจวัดอัตโนมัติ (AMI) เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคควรทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่สามารถผสานรวมระบบทั้งหมดได้อย่างครอบคลุม เอกสารฉบับนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องเลือกผู้ให้บริการดังกล่าว และที่สำคัญผู้ให้บริการจะต้องสามารถส่งมอบหลักการ 3 ประการของการดำเนินการ AMI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การให้ความสำคัญกับเป้าหมายของผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะและเครื่องมือซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อผสานรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากระบบ AMI ดูข้อมูลเพิ่มเติม