Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • Default Alternative Text
  ชุดแอพพลิเคชั่นระบบไฟฟ้าขั้นสูงในโซลูชั่น ADMS

  ระบบจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า

  Electric power substation, electric power distribution.

  ความท้าทาย

  แอพพลิเคชั่นระบบไฟฟ้าขั้นสูง
  กิจการสาธารณูปโภคจำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่นระบบไฟฟ้าขั้นสูงเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและความต้องการของตลาดเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและมีการปล่อยมลพิษน้อยลง โดยจะช่วยผลิตไฟฟ้าทดแทนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เก็บรักษาพลังงาน รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยแก้ปัญหาแรงงานสูงอายุและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยด้วย
  • โซลูชั่น

   Advanced Distribution Management System (ADMS) ของเรามาพร้อมระบบวิเคราะห์ DMS ขั้นสูงที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย ระบบ SCADA ที่ผ่านการพิสูจน์การใช้งานสำหรับใช้ในการตรวจสอบและควบคุม ระบบ EMS สำหรับการส่งจ่ายไฟฟ้า และระบบ OMS ในตัวเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือ มีแพลตฟอร์มแบบโมดูลที่ยืดหยุ่น ใช้งานร่วมกันได้ มาพร้อมแบบจำลองข้อมูล ขอบข่ายงานแบบบูรณาการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยสำหรับกิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้า ADMS มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผน และการฝึกอบรมขั้นสูงที่จะช่วยให้หน่วยงานสาธารณูปโภคทำงานได้น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ข้อดีที่สำคัญ

   • มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผน และการฝึกอบรมขั้นสูง
   • ระบบ DMS, SCADA, OMS และ EMS ที่รวมเป็นหนึ่ง
   • เพิ่มความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้พลังงาน และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ
  • ข้อดี

   • ลดอุปสรรคในการเข้าถึงด้วยการนำระบบโมดูลมาใช้ และเรียกดูแบบจำลองข้อมูลและขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น
   • มาพร้อมแอพพลิเคชั่นระบบไฟฟ้าขั้นสูงที่ทนทานและผ่านการพิสูจน์มาแล้ว
   • มาพร้อมระบบซ่อมแซมตัวเองอัตโนมัติและระบบจัดการความต้องการที่มีการวบคุมแบบลูปปิด
   • ใช้ในการผลิตที่ศูนย์ควบคุมกว่า 180 แห่งทั่วโลก
  ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  การใช้งาน

  โซลูชั่น ADMS ของเราคือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีห้องควบคุมที่นำเอาระบบ DMS, OMS และ SCADA มาผสานรวมกันเป็นโซลูชั่นการจัดการเครือข่ายครบวงจรเพียงหนึ่งเดียว ชุดโซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงของเราจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    
   • สามารถดูข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ชัดเจนต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ข้อมูลการคาดการณ์ และข้อมูลย้อนหลังของเครือข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้
  • ช่างเทคนิคระบบสายไฟแรงสูงใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ต, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, แนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
    
   • ช่วยให้ผู้ให้บริการระบบ ผู้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม วิศวกรวางแผน นักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และผู้จัดการ ทำงานเป็นทีมได้ด้วยการเข้าถึงข้อมูลกริดเครือข่ายเดียวกัน
  • สถานีไฟฟ้าย่อย, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
    
   • การรับรู้สถานการณ์ร่วมกันจะช่วยให้การจัดการการทำงานของกริดในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
  • ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกับหม้อแปลง, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
    
   • ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครือข่ายให้มากขึ้น ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง มีความปลอดภัยมากขึ้น มั่นใจได้มากขึ้น สอดคล้องตามกฎระเบียบ มีการใช้สินทรัพย์ที่ดีขึ้น และมีการบูรณาการตามมาตรฐาน
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.