Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • Default Alternative Text
  ชุดแอพพลิเคชั่นระบบไฟฟ้าขั้นสูงในโซลูชั่น ADMS

  ระบบจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    โบรชัวร์
    Advanced Distribution Management System 3.5

    ระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคมาพร้อมแพลตฟอร์มแบบโมดูลอันยืดหยุ่นที่ไม่ยากเกินเข้าใจสำหรับผู้ใช้ทั่วไป รวมถึงแบบจำลองข้อมูล กรอบการทำงานแบบบูรณาการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการ ADMS มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ทันสมัยเพื่อการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การควบคุม การปรับแต่ง การวางแผน และการฝึกอบรม ช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    โบรชัวร์
    ADMS Demand Management

    ระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยจัดการความต้องการได้หลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเครือข่าย การลดแรงดันไฟฟ้า การลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด การสะสมพลังงาน และการตัดโหลดที่ไม่สำคัญ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    โบรชัวร์
    Advanced Distribution Management System: DER และไมโครกริด

    ระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค สามารถใช้ในการจัดการ แก้ไขปัญหา และเพิ่มพูนประโยชน์ของพลังงานทดแทน รวมถึง DER และไมโครกริดให้มากขึ้น ADMS ช่วยรักษาสมดุลที่จำเป็นต่อการดำเนินสภาพแวดล้อมในการแจกจ่ายที่หลากหลายได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ความต้องการและโครงสร้างเครือข่ายการกระจายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    โบรชัวร์
    Advanced Distribution Management System: FLISR

    องค์ประกอบสำคัญของระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้แก่ความสามารถในการระบุตำแหน่งและการคัดแยกความผิดปกติ และการฟื้นฟูบริการให้กลับเป็นปกติ (FLISR) เพื่อคงความน่าเชื่อถือของบริการ แอพพลิเคชั่น FLISR ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาพร้อมแผนการควบคุมการดำเนินการต่างๆ เพื่อการค้นหา การระบุตำแหน่ง และการคัดแยกความผิดปกติ รวมถึงการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าของสายป้อนจ่ายให้กลับเป็นปกติได้อย่างเหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    โบรชัวร์
    การวิเคราะห์การทำงานของ ADMS

    ระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถบูรณาการจุดข้อมูลนับล้านไว้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างง่ายดายโดยไม่ยากเกินความสามารถ เพื่อการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ในการดำเนินการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การนำเสนอ
    การจัดการทรัพยากรด้านพลังงานที่แจกจ่ายและไมโครกริดโดยใช้ Advanced DMS

    โซลูชั่นแบบอัตโนมัติคือสิ่งที่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่ต้องการสร้างเครือข่ายการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมองหา หนึ่งในโซลูชั่นดังกล่าว ได้แก่ Advanced Distribution Management System (ADMS) ที่รวมเทคโนโลยี SCADA, DMS และ OMS ไว้ด้วยกัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการที่เหมาะสม โดยแนวทางดังกล่าวมุ่งไปที่การใช้ดีไซน์ระบบเปิด และการรักษาความปลอดภัยของระบบ SCADA ในระดับสูงสุด แทนที่จะดำเนินการด้วยโปรโตคอลเฉพาะบนเครือข่ายแบบเอกเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิชาการ
    การสร้างระบบจัดการสำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าขั้นสูงที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย

    โซลูชั่นแบบอัตโนมัติคือสิ่งที่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่ต้องการสร้างเครือข่ายการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมองหา หนึ่งในโซลูชั่นดังกล่าว ได้แก่ Advanced Distribution Management System (ADMS) ที่รวมเทคโนโลยี SCADA, DMS และ OMS ไว้ด้วยกัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการที่เหมาะสม โดยแนวทางดังกล่าวมุ่งไปที่การใช้ดีไซน์ระบบเปิด และการรักษาความปลอดภัยของระบบ SCADA ในระดับสูงสุด แทนที่จะดำเนินการด้วยโปรโตคอลเฉพาะบนเครือข่ายแบบเอกเทศ การสร้างระบบจัดการสำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าขั้นสูงที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารวิชาการ
    แนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างโมเดลเครือข่ายสมาร์ทกริด

    เอกสารฉบับนี้เป็นการอภิปรายแนวทางที่ดีที่สุดในการรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลที่ใช้สำหรับโมเดลเครือข่ายสมาร์ทกริด แนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างโมเดลเครือข่ายสมาร์ทกริด
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเลือกใช้ระบบบูรณาการเครือข่ายขั้นสูงเพื่อการดำเนินกลยุทธ์สมาร์ทกริด

    Advanced Distribution Management System (ADMS) รุ่นใหม่ของ Unison รวม SCADA พร้อมคุณสมบัติในการกระจายและการจัดการไฟฟ้าดับเข้าด้วยกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.