Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • Default Alternative Text
  แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

  ระบบจัดการพลังงาน (EMS)

  แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

  High tech energy management

  ความท้าทาย

  การแสดงข้อมูลภาพรวมและการควบคุมระบบส่งกำลังไฟฟ้า

  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต้องการมองเห็นภาพรวมการทำงานและควบคุมเครือข่ายระบบส่งกำลังไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้าย่อยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน EMS ด้วย EMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคสามารถใช้งานได้ทั้งในแบบติดตั้งรวมเข้ากับระบบ ADMS ของเรา หรือใช้งานในแบบสแตนด์อโลนก็ได้
  • โซลูชั่น

   EMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคช่วยให้ผู้ประกอบการด้านระบบส่งกำลังไฟฟ้าสามารถเห็นข้อมูลเครือข่ายระบบส่งกำลังไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้าย่อยได้ครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม ด้วยความสามารถในการทำงานแบบสแตนด์อโลนหรือติดตั้งรวมเข้ากับระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค EMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลภาพรวมการทำงาน ดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลรักษาเครือข่ายระบบส่งกำลังไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้าย่อยของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคได้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยแอพพลิเคชั่นสำหรับการประเมินสถานะ การไหลของกำลังไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น การคำนวณความผิดปกติ การเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ดีที่สุด ดัชนีประสิทธิภาพ และความความคงที่ของแรงดันไฟฟ้า
  • ประโยชน์ที่ได้รับ

   • รู้ลึกรู้จริงในส่วนงานสาธารณูปโภคและการควบคุมเต็มรูปแบบ
   • แอพพลิเคชั่นขั้นสูงสำหรับการแสดงข้อมูล ดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลรักษาเครือข่ายระบบส่งกำลังไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้าย่อย
   • ลดต้นทุนการผลิตและการสูญเสียกำลังในการส่งให้ต่ำที่สุด รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดโหลดสูงเกินไปในระบบส่งกำลังไฟฟ้า
   • ใช้งานร่วมกับ SCADA, ADMS และระบบพยากรณ์สภาพอากาศ (Weather Forecasting Systems) ได้ดี
  • ข้อดี

   • ติดตั้งรวมเข้ากับระบบ SCADA ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือจะติดตั้งรวมเข้ากับระบบ SCADA ที่มีอยู่แล้วก็ได้
   • ช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคจัดการกับระบบส่งกำลังไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้าย่อยได้อย่างดีเยี่ยม
   • ออกแบบจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแอพพลิเคชั่นขั้นสูงด้านระบบไฟฟ้าของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
  Xl พื้นที่ชนบทที่มีสายไฟฟ้า, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, ผู้ให้บริการไฟฟ้า

  การใช้งาน

  โซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงของเราจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ภาพเงาของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า, การเข้าถึงพลังงาน, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    
   • แสดงภาพรวมการทำงาน ดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลรักษาเครือข่ายระบบส่งกำลังไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้าย่อย
   • ความสามารถในการจัดการระบบที่ซับซ้อนให้กับบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภคหลายแห่งถือเป็นเครื่องยืนยันประสบการณ์ทำงาน
  • สถานีไฟฟ้าย่อย, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, การควบคุมกำลังไฟฟ้า
    
   • ใช้งานเป็นระบบเดี่ยวหรือติดตั้งรวมเข้ากับระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้
   • ติดตั้งรวมเข้ากับระบบ SCADA ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือจะติดตั้งรวมเข้ากับระบบ SCADA ที่มีอยู่แล้วก็ได้
  • สถานีไฟฟ้าย่อยยามอาทิตย์ขึ้น, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, ผู้ให้บริการไฟฟ้า
    
   • เพิ่มความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟด้วยการป้องกันการรบกวนความถี่และการจ่ายไฟฟ้า
   • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของระบบไฟฟ้า
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.