ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text
   แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

   Field Mobility

   แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

   Electrical worker repairing lines, electrical power distribution.

   ความท้าทาย

   เมื่อคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่โซลูชั่นที่ต้องการกำลังทำงานอยู่บนอุปกรณ์ประเภทอื่น กระบวนการต่างๆ ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแปลงและการถ่ายโอนข้อมูล คุณจำเป็นต้องปรับปรุง ROI เพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การกำหนดโครงสร้างข้อมูลและข้อมูลสินทรัพย์จึงมีความสำคัญต่องานภาคสนาม ขณะเดียวกันข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้
   • โซลูชั่น

    โซลูชั่น Field Mobility ของเราจะช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนของระบบที่มีอยู่ ด้วยเครื่องมือแบบรวมศูนย์ที่ใช้ง่ายซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถเข้าถึงคำสั่งงาน เอกสารความปลอดภัย ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และแผนผังข้อมูลสินทรัพย์ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทราบได้อย่างแน่ชัดถึงงานที่ต้องดำเนินการและสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถบันทึกและแจ้งสถานะและผลการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย โซลูชั่น Field Mobility จะรวบรวมกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน รองรับงานประเภทต่างๆ และส่งฟีดแบ็คที่ถูกต้องจากภาคสนามที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในระบบองค์กรไปยังศูนย์ควบคุมอย่างทันท่วงที ทั้งยังนำนโยบายตามมาตรฐานและนโยบายขององค์กรมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ด้วย
   • ข้อดีที่สำคัญ

    • เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าใช้ข้อมูลสินทรัพย์ปัจจุบันจากภาคสนาม 
    • ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถเข้าถึงคำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน เหตุที่เกิด และเอกสารความปลอดภัยได้ 
    • ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดู ค้นหา และใช้งานเครือข่ายทั้งในมุมมองแบบภูมิศาสตร์และแบบแผนผังได้ 
    • ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสับเปลี่ยนตามแผนและรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
   • ข้อดี

    • ไม่ต้องใช้แผนที่กระดาษ ช่วยทุ่นแรงเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ทำให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับห้องควบคุมมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากขึ้น 
    • ใช้ร่วมกับโซลูชั่น GIS และ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้ 
    • เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าขั้นสูง
   สถานีไฟฟ้าย่อยยามอาทิตย์ขึ้น, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, ผู้ให้บริการไฟฟ้า

   แอพพลิเคชั่นสมาร์ทกริดที่เกี่ยวข้อง

   โซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงของเราจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   • การทำงานของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าพลังน้ำ, การบริหารจัดการพลังงาน, การจ่ายกำลังไฟฟ้า
    • ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่กับห้องควบคุมมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากขึ้น 
    • ไม่ต้องใช้แผนที่กระดาษ ช่วยทุ่นแรงเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
   • อุปกรณ์ไฟฟ้า, ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการพลังงาน, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
    • เข้าถึงข้อมูลสินทรัพย์ปัจจุบัน คำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน เหตุที่เกิด และเอกสารความปลอดภัยได้ 
    • สามารถดู ค้นหา และใช้งานเครือข่ายทั้งในมุมมองแบบภูมิศาสตร์และแบบแผนผังได้
   • ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกับหม้อแปลง, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
    • ดำเนินงานรวมถึงทำการสับเปลี่ยนตามแผนและรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด