ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text
   แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

   Outage Management System (OMS)

   Electrical worker repairing lines, electrical power distribution.

   ความท้าทาย

   ระบบจัดการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีประสิทธิภาพ

   ไม่ว่าจะเป็นเหตุจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ อากาศที่แปรปรวน หรือความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ท้าทายความสามารถในการจัดการก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  และยังมีราคาสูงกว่าด้วย เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันมากขึ้นและกฎระเบียบก็เข้มงวดขึ้น การลดการหยุดชะงักและค่าใช้จ่ายจากเหตุกระแสไฟฟ้าข้องควบคู่ไปกับการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเครือข่าย ความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
   • โซลูชั่น

    ระบบ OMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นโซลูชั่นครบวงจรที่คุ้มค่า ซึ่งจะช่วยคุณลดระยะเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องด้วยการระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว และให้ข้อมูลละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณตัดสินใจดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ระบบ OMS จะใช้สถานะเครือข่ายปัจจุบันและระบบพยากรณ์ขั้นสูงในการคาดการณ์และรับมือเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้รับแจ้งเหตุจะมีข้อมูลเครือข่ายแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินว่าเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องมีผลต่อลูกค้ามากน้อยแค่ไหน จะรับมืออย่างไร รวมถึงมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงาน และตรวจหาความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าไหลย้อนกลับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ระบบ OMS ของเราจะช่วยคุณลดเวลาที่ใช้ในการกู้ระบบ เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและทีมงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานกำกับดูแล
   • ข้อดีที่สำคัญ

    • ลดเวลาที่ใช้ในการกู้ระบบ 
    • เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและทีมงาน 
    • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานกำกับดูแล 
    • นำข้อมูลจากคอลเซ็นเตอร์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม รวมถึงระบบ AMI และ SCADA มาใช้ในการระบุตำแหน่งที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
   • ข้อดี

    • ใช้ร่วมกับโซลูชั่น SCADA, GIS, ADMS และการพยากรณ์อากาศของชไนเดอร์ อิเล็คทริค หรือสามารถผนวกรวมกับระบบอื่นได้ 
    • ระบบ OMS ที่ผ่านการพิสูจน์การใช้งานพร้อมระบบ Field Mobility ในตัว 
    • เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าขั้นสูง
   ช่างเทคนิคระบบสายไฟแรงสูงใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ต, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, แนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

   แอพพลิเคชั่นสมาร์ทกริดที่เกี่ยวข้อง

   โซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   • เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขระบบไฟฟ้า, การจ่ายกำลังไฟฟ้า
     
    • ระบบตรวจจับปัญหาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าขัดข้องอัตโนมัติจะระบุแหล่งที่มาของปัญหาและแชร์ข้อมูลในระบบสาธารณูปโภคของคุณ 
    • ลดระยะเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในแต่ละจุดและลดระยะเวลาโดยเฉลี่ยด้วยการระบุตำแหน่งที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยอัตโนมัติ
   • ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกับหม้อแปลง, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
     
    • ให้ข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแล ประชาชน และลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้การกู้ระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
    • ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและการจัดการกลุ่มคนงานด้วยข้อมูลสถิติย้อนหลังที่สร้างง่าย และดัชนีความน่าเชื่อถือที่วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย