ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text
   พยากรณ์และควบคุมการผลิตพลังงาน ปรับอุปสงค์และอุปทานให้เกิดความสมดุล

   ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า (PCS)

   พยากรณ์และควบคุมการผลิตพลังงาน ปรับอุปสงค์และอุปทานให้เกิดความสมดุล

   Wind turbines out in a wide open hilly green landscape, wind energy, energy efficiency.

   ความท้าทาย

   กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้ากำลังเผชิญความท้าทายในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตที่จำกัดในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น แรงกดดันจากกฎระเบียบและแรงกดดันจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มความน่าเชื่อถือและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง การนำระบบผลิตไฟฟ้าทดแทนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ เมื่อต้องเผชิญความท้าทายเหล่านี้พร้อมกัน สิ่งที่คุณต้องการก็คือ การคาดการณ์แหล่งผลิตไฟฟ้า การตรวจสอบ และควบคุมการผลิตแบบครบวงจร
   • โซลูชั่น

    ระบบควบคุมระบบไฟฟ้าของชไนเดอร์ อิเล็คทริค (PCS) มาพร้อมฟังก์ชั่นการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ การพยากรณ์โหลด การพยากรณ์พลังงานหมุนเวียน การจ่ายไฟฟ้าแบบประหยัด การจัดตารางเวลาในการจัดส่ง การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า และการตัดโหลด
   • ประโยชน์ที่ได้รับ

    • ช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างประหยัดโดยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ 
    • ช่วยให้ความต้องการใช้และอัตราการผลิตของกิจการสาธารณูปโภคสมดุลกัน 
    • เพิ่มประสิทธิภารการใช้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองและควบคุมรูปแบบการตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้า
   • ข้อดี

    • รู้ลึกรู้จริงในส่วนงานสาธารณูปโภคและการควบคุมเต็มรูปแบบ 
    • มีระบบคาดการณ์ ตรวจสอบ ควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูง 
    • ใช้ร่วมกับระบบ SCADA, DRMS และระบบพยากรณ์อากาศได้ดี
   Xl พื้นที่ชนบทที่มีสายไฟฟ้า, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, ผู้ให้บริการไฟฟ้า

   โซลูชั่นสมาร์ทกริดที่เกี่ยวข้อง

   โซลูชั่น PCS ของเราคือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการควบคุมการพยากรณ์และการผลิตที่นำเอาระบบ SCADA และระบบพยากรณ์อากาศมาผสานรวมกัน PCS จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดกรอบเวลาและการจ่ายไฟของแหล่งจ่ายไฟทั่วไป แหล่งผลิตไฟฟ้าที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และทรัพยากรด้านผู้ใช้ รวมถึงควบคุมค่ากำลังไฟฟ้าแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น และลดการพึ่งพาแหล่งผลิตภายนอกลง

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   • ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     
    • เพิ่มความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟด้วยการป้องกันการรบกวนความถี่และการจ่ายไฟฟ้า 
    • ลดความต้องการกำลังไฟสูงสุดและช่วงการใช้สูงสุดในการผลิตไฟฟ้า
   • ภาพมุมสูงของแผงโซลาร์เซลล์พร้อมดวงอาทิตย์ฉายแสงอยู่เบื้องหลัง, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานทดแทน
     
    • ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกำลังไฟฟ้า 
    • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของระบบไฟฟ้า
   • สถานีไฟฟ้าย่อย, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, การควบคุมกำลังไฟฟ้า
     
    • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง 
    • ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์
   • พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
     
    • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
    • บรรลุเป้าหมายในการเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่คุ้มค่าและยั่งยืน