• Default Alternative Text

  ระบบอัตโนมัติสำหรับสถานีย่อย PACiS

  • ระบบอัตโนมัติ 4S PACiS ในกริดจ่ายกำลังไฟฟ้า

   ผู้ให้บริการสาธารณูปโภครายใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือนำแอพพลิเคชั่น 4S PACiS มาปรับใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ แอพพลิเคชั่นระบบอัตโนมัติ 4S PACiS ได้รับการนำมาใช้ในสองโครงการ ได้แก่:

   • สถานีย่อย 11 แห่ง / 30KV / 14 Sepam S80 ใน Modbus
   • สถานีย่อย 13 แห่ง / 30KV / 24 Sepam S80 ใน Modbus

   แอพพลิเคชั่น HMI ได้รับการปรับให้เหมาะกับ PSE เสริมความสมบูรณ์ให้กับสถาปัตยกรรมด้วย IRIG-B/GPS (การซิงโครไนซ์ช่วงเวลาที่มีพัลส์ซึ่งจ่ายจาก C264 ไปยัง IED)

   Data Centers