• Default Alternative Text

  พลังงานลม - ผู้เล่นรายสำคัญของตลาดพลังงานแห่งอนาคต

  Wind turbines out in a wide open hilly green landscape, wind energy, energy efficiency.

  ความท้าทาย

  ผู้ประกอบการฟาร์มพลังงานลมต้องการแน่ใจให้ได้ถึงปริมาณพลังงานที่ได้ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากวงจรชีวิตของโรงงานผลิตที่คาดไว้ เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องปรับประสิทธิภาพของฟาร์มพลังงานลมให้เหมาะสมโดยใช้การคาดการณ์การผลิตที่แม่นยำ โดยการผลิตจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้และจะต้องสามารถเพิ่มผลกำไรโดยรวมให้ดีขึ้นด้วย การซ่อมบำรุงและการบริการจะต้องเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดทำงานของระบบโดยไม่จำเป็น
  • โซลูชั่น

   • การเชื่อมต่อกริด: โซลูชั่นการเชื่อมกริดแบบครบวงจรและได้มาตรฐานสำหรับแรงดันไฟฟ้าทุกระดับ ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
   • การดำเนินงาน: ระบบศูนย์ควบคุมฟาร์มพลังงานลมเพื่อจัดการ ควบคุม และปรับระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงพลังงานทดแทนในวงกว้าง
  • การสร้างคุณค่า

   เรามีโซลูชั่นมาตรฐานที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการด้านการออกแบบพลังงานลมให้กับลูกค้าทั่วโลกภายใต้การปรับใช้ที่รวดเร็วและความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน
  • การสร้างความแตกต่าง

   • โซลูชั่นของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพระดับสูงสุดสำหรับไซต์งานในโครงการพลังงานลม
   • โซลูชั่นของเราได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและระหว่างประเทศ รองรับกฎระเบียบด้านโครงข่ายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อทั่วโลก
   • ศูนย์การประยุกต์ใช้งานทั่วโลกของเราพร้อมให้การสนับสนุนส่งมอบโครงการทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
  กังหันลมและสถานีไฟฟ้าย่อย, สมาร์ทกริด, การเข้าถึงพลังงาน

  โซลูชั่นการเชื่อมต่อกริดของฟาร์มพลังงานลมอย่างครบวงจร

  โซลูชั่นการเชื่อมต่อกริดของชไนเดอร์ อิเล็คทริคพร้อมรองรับระบบของโครงการใหม่ๆ ได้ทั้งหมด (รวมถึงโมดูลอาคารทั้งหมด) และยังพร้อมให้บริการในรูปของโซลูชั่นเสริมสำหรับ OEM หรือ EPC แบบแยกต่างหากด้วย

  หากต้องการอัพเกรดระบบ เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ๆ ด้านกริด ผู้ดูแลโรงไฟฟ้าสามารถจัดสรรการรวมพลังงานจากแหล่งต่างๆ และทำให้กริดมีเสถียรภาพได้ แม้ว่าจะต้องมีการดำเนินการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถคาดการณ์ได้

  โซลูชั่นด้านการจัดการของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้รับการสนับสนุนจากโปรโตคอลการสื่อสารแบบเปิดที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบกังหันลมที่มีอยู่ในตลาดได้ทั้งหมด ทำให้การขยายต่อยอดการดำเนินงานของฟาร์มเป็นไปอย่างราบรื่น

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • คนงานฟาร์มกังหันลม พลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • โซลูชั่นเชื่อมต่อกริดแบบ Plug and Play
   • การให้บริการระดับเฟิร์สคลาสที่รวดเร็ว พร้อมตอบโจทย์ด้านคุณภาพ
  • ผู้ชายถือโทรศัพท์มือถือและคลิปบอร์ดบริเวณด้านหน้าของกังหันลม, พลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและการดำเนินงานลดลงครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการติดตั้งฟาร์มพลังงานลม
   • ลดความเสี่ยงของการติดตั้งระบบล่าช้า เป็นการลงทุนที่มั่นคง
  • กังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอาทิตย์อัสดงเบื้องหลัง, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานทดแทน, พลังงานลม
   • อุ่นใจด้วยระบบปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยใช้การพยากรณ์อากาศและกำลังไฟฟ้าเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • บริการที่ทันสมัยเพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างปลอดภัย