• Default Alternative Text
  แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

  การจัดการคำสั่งงาน (WOM)

  แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

  Electrical worker repairing lines, electrical power distribution.

  ความท้าทาย

  คุณต้องใช้ระบบที่ลงทุนไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยทีมงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดค่าใช้งานในการดำเนินงาน เห็นได้ชัดว่ามีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นในการจัดการงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนั้นก็พูดง่ายแต่ทำยาก การกำหนดโครงสร้างข้อมูลและข้อมูลสินทรัพย์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ขณะเดียวกันข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อปกป้องลูกค้า ประชาชน และทีมงาน
  • โซลูชั่น

   Work Order Management (WOM) เป็นฟังก์ชั่นการวิเคราะห์สำหรับการจัดการกระบวนการสลับและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงตามแผน เอกสารงาน/ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการรายงานและแสดงผลตามที่ขอ
  • ข้อดีที่สำคัญ

   • เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการมอบหมายงานจากภาคสนาม
   • ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถเข้าถึงคำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน เหตุที่เกิด และเอกสารความปลอดภัยได้
   • ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการสับเปลี่ยนตามแผนและรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
   • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ควบคุมและเจ้าหน้าที่
  • ข้อดี

   • ช่วยทุ่นแรงเจ้าหน้าที่ภาคสนามและทำให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับห้องควบคุมมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากขึ้น
   • ใช้ร่วมกับโซลูชั่น ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้
   • เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าขั้นสูง
  สถานีไฟฟ้าย่อยยามอาทิตย์ขึ้น, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, ผู้ให้บริการไฟฟ้า

  การใช้งาน

  โซลูชั่นสมาร์ทกริดที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงของเราจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    
   • ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับห้องควบคุมมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากขึ้น
   • จัดการคำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน เหตุที่เกิด และเอกสารความปลอดภัยได้ดีขึ้น
  • ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกับหม้อแปลง, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
    
   • ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าดูคำสั่งงานได้อย่างสะดวก
   • ดำเนินงานรวมถึงทำการสับเปลี่ยนตามแผนและรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด