ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text
   แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

   การจัดการคำสั่งงาน (WOM)

   แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

   Electrical worker repairing lines, electrical power distribution.

   ความท้าทาย

   คุณต้องใช้ระบบที่ลงทุนไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยทีมงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดค่าใช้งานในการดำเนินงาน เห็นได้ชัดว่ามีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นในการจัดการงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนั้นก็พูดง่ายแต่ทำยาก การกำหนดโครงสร้างข้อมูลและข้อมูลสินทรัพย์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ขณะเดียวกันข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อปกป้องลูกค้า ประชาชน และทีมงาน
   • โซลูชั่น

    Work Order Management (WOM) เป็นฟังก์ชั่นการวิเคราะห์สำหรับการจัดการกระบวนการสลับและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงตามแผน เอกสารงาน/ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการรายงานและแสดงผลตามที่ขอ
   • ข้อดีที่สำคัญ

    • เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการมอบหมายงานจากภาคสนาม
    • ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถเข้าถึงคำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน เหตุที่เกิด และเอกสารความปลอดภัยได้
    • ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการสับเปลี่ยนตามแผนและรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
    • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ควบคุมและเจ้าหน้าที่
   • ข้อดี

    • ช่วยทุ่นแรงเจ้าหน้าที่ภาคสนามและทำให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับห้องควบคุมมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากขึ้น
    • ใช้ร่วมกับโซลูชั่น ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้
    • เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าขั้นสูง
   สถานีไฟฟ้าย่อยยามอาทิตย์ขึ้น, การจ่ายกำลังไฟฟ้า, ผู้ให้บริการไฟฟ้า

   การใช้งาน

   โซลูชั่นสมาร์ทกริดที่เกี่ยวข้อง

   โซลูชั่นสมาร์ทกริดขั้นสูงของเราจะเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของคุณเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานยุคใหม่ด้วยระบบจัดการพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   • ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     
    • ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับห้องควบคุมมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากขึ้น
    • จัดการคำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน เหตุที่เกิด และเอกสารความปลอดภัยได้ดีขึ้น
   • ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกับหม้อแปลง, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
     
    • ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าดูคำสั่งงานได้อย่างสะดวก
    • ดำเนินงานรวมถึงทำการสับเปลี่ยนตามแผนและรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด