ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text
   แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

   การจัดการคำสั่งงาน (WOM)

   แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น ADMS

   • อ่าน

    • Read more about Schneider Electric solutions

     โบรชัวร์
     Advanced Distribution Management System 3.5

     ระบบ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคมาพร้อมแพลตฟอร์มแบบโมดูลอันยืดหยุ่นที่ไม่ยากเกินเข้าใจสำหรับผู้ใช้ทั่วไป รวมถึงแบบจำลองข้อมูล กรอบการทำงานแบบบูรณาการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการ ADMS มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ทันสมัยเพื่อการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การควบคุม การปรับแต่ง การวางแผน และการฝึกอบรม ช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
    • Read more about Schneider Electric solutions

     ADMS Field Client

     ระบบ Field Client ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือไคลเอ็นต์ขนาดเล็กในรูปแบบเว็บที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงคำสั่งงาน แผนการสับเปลี่ยน สิ่งที่เกิดขึ้น และเอกสารความปลอดภัยได้ Field Client ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู ค้นหา และใช้งานเครือข่ายทั้งในมุมมองแบบภูมิศาสตร์และแบบแผนผัง รวมถึงดำเนินการต่างๆ เช่น การสับเปลี่ยนตามแผนและการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
    • Read more about Schneider Electric solutions

     โบรชัวร์
     Advanced Distribution Management System: OMS

     ADMS OMS จากชไนเดอร์ อิเล็คทริคมาพร้อมคุณสมบัติเพื่อการจ่ายงานที่วางแผนและไม่ได้วางแผนไว้ในเครือข่ายการจ่ายกำลังไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงภาวะไฟฟ้าดับ การค้นหาสิ่งที่เป็นอันตราย ขั้นตอนการสับเปลี่ยน การบำรุงรักษา และภารกิจอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
    • บทความ
     ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเลือกใช้ระบบบูรณาการเครือข่ายขั้นสูงเพื่อการดำเนินกลยุทธ์สมาร์ทกริด

     Advanced Distribution Management System (ADMS) รุ่นใหม่ของ Unison รวม SCADA พร้อมคุณสมบัติในการกระจายและการจัดการไฟฟ้าดับเข้าด้วยกัน ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเลือกใช้ระบบบูรณาการเครือข่ายขั้นสูงเพื่อการดำเนินกลยุทธ์สมาร์ทกริด