• Default Alternative Text

  ประสิทธิภาพด้านพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม

  two workers in dairy manufacturing building inspecting product

  ความท้าทาย

  ประโยชน์ของโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทชั้นนำจึงต้องการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตัวเองด้วยโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การที่จะเห็นผลได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีวิธีการที่แข็งแกร่ง

  แนวทางแบบตลอดอายุการใช้งานเพื่อประเมินความต้องการของลูกค้า

  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
  • โซลูชัน

   โซลูชันของเราสามารถที่จะสร้างและรักษาการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งเส้นมาตรฐานบนและล่าง พร้อมทั้งแก้ปัญหาด้านความยั่งยืน กลยุทธ์การจัดซื้อพลังงาน และการใช้งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในการผลิตที่เกี่ยวข้อง
  • การสร้างคุณค่า

   โซลูชันของเราช่วยปรับปรุงในส่วนของความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานต่อหน่วยการผลิตลงได้ถึง 30%
  • การสร้างความแตกต่าง

   เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีพร้อมทั้งซอฟต์แวร์และการบริการที่ครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
   เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทระดับโลกส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้
  รถบรรทุกผลิตภัณฑ์นมจอดอยู่ด้านนอกของโรงงานผลิต, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านพลังงาน

  เรามีโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม: ส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างซอฟต์แวร์ บริการแบบมีการจัดการ และความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิต

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • โรงงานบรรจุขวดนม, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, ระบบการดำเนินการผลิต, ระบบควบคุมเครื่องจักร
   ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณ
  • คนงานกำลังตรวจสอบนมแพะในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, ระบบควบคุมเครื่องจักร
   เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งและขยายส่วนแบ่งตลาดด้วยโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • คนงานสองคนกำลังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
   เพิ่มผลประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการระบุและใช้โอกาสที่มีในการประหยัดพลังงาน