• Default Alternative Text

  ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    ชไนเดอร์ อิเล็คทริคแนะนำ ePAC รุ่นแรกที่ผสมผสาน PAC เข้ากับระบบอีเทอร์เน็ต

    ค้นพบว่าทำไม ARC ถึงเชื่อว่าระบบ PAC แบบอีเทอร์เน็ตจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การดำเนินการด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร

    ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดการดำเนินการและความปลอดภัยในการใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเครื่องจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    คู่มือแนะนำโดยสรุปเกี่ยวกับการสร้างผลกำไรจากการดำเนินการแบบเรียลไทม์

    เอกสารวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าของการนำโครงสร้างพื้นฐานของระบบการดำเนินการแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกำลังการผลิต ยกระดับการจัดการด้านคุณภาพ และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ในแบบเรียลไทม์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การรวมเครื่องมือรวบรวมประวัติการทำงานเข้ากับอินเทอร์เฟสระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม

    เรียนรู้ว่าความสามารถในการเก็บรวบรวมประวัติกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์จะช่วยองค์กรอุตสาหกรรมในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย และรักษาความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับสูงสุดได้อย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • Read more about Schneider Electric solutions

    วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกระบวนการทำความสะอาดภายในขวด (Clean-In-Place หรือ CIP)

    ประสิทธิภาพสูงสุดมาจากการให้ความสำคัญกับการออกแบบและกระบวนการอัตโนมัติสำหรับ CIP ความปลอดภัยในอาหารที่เพิ่มขึ้น มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่ลดลง และประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นให้ประโยชน์ทั้งในแง่ความสบายใจและผลกำไรสำหรับองค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • เรียนรู้

   การใช้ขั้นตอนการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม


   Wonderware Workflow จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะมีการกำหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยมีทั้งการแก้ไขแบบระบบปิดและช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลเพิ่มเติม
  • รับชม

   • โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    ชมคลิปวิดีโอที่จะแสดงให้เห็นว่า PlantStruxure™ PES ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างสะดวก อัจฉริยะ และประหยัดพลังงานได้อย่างไร
   • พบกับยุคใหม่ของการบรรจุหีบห่อที่ Interpack

    เครื่องจักรมากกว่า 300 เครื่องของ Interpack มีการทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค
   • PacDrive 3: ระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรบรรจุหีบห่อ

    เรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรบรรจุหีบห่อของคุณด้วยโซลูชั่นจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค