• Default Alternative Text

  ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล น้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

  ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  ความท้าทาย

  ตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำตาล น้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ:
  - พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
  - เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
  - ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ผิดปกติ
  - ให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ใช้เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  • โซลูชัน

   ลดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์พร้อมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการผลิตภายในโรงงาน
  • การนำเสนอคุณค่า

   เพิ่มกำลังการผลิต ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยด้วยทีมดำเนินการที่มีข้อมูลพร้อมที่สุด
  • ความแตกต่าง

   ผสานความแข็งแกร่งจาก:
   - Wonderware ซอฟต์แวร์ชั้นนำในด้านการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   - Pack Drive ระบบเฉพาะทางสำหรับระบบบรรจุหีบห่ออัตโนมัติโดยเฉพาะ
   - Modicon ผู้คิดค้นนวัตกรรม PLC
   - ความสามารถในการรองรับลูกค้าทั่วโลกพร้อมด้วยคู่ค้าที่แข็งแกร่ง

  จุดเด่น

  • ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง/7 วันต่อสัปดาห์
  • ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
  • ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ผิดปกติ
  • ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ใช้เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  • ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
  • ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ CIP และลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม