• Olive oil being poured into glass container, please note that the many small bubbles may resemble sensor spots, food and beverage solutions

  การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล น้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

  ภาพระยะใกล้ของผลึกน้ำตาล, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  ความท้าทาย

  ตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำตาล น้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

  - พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
  - เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
  - ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ผิดปกติ
  - ให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ใช้เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  • โซลูชัน

   มองเห็นภาพรวมของห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างชัดเจน เพิ่มกำลังการผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
  • การนำเสนอคุณค่า

   เพิ่มกำลังการผลิต ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยด้วยทีมดำเนินการที่มีข้อมูลพร้อมที่สุด
  • ความแตกต่าง

   เราคือผู้นำในด้านการบริหารการดำเนินงานธุรกิจเครื่องดื่ม การซื้อขายโภคภัณฑ์ และการจำลองห่วงโซ่อุปทาน เราผสานรวมความแข็งแกร่งด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นโซลูชั่นเฉพาะตัว

  ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทาน

  • การดำเนินการเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน
  • การซื้อขายโภคภัณฑ์และการบริหารความเสี่ยง

  จุดเด่น

  • น้ำมันมะกอกที่กำลังถูกเทลงโถแก้ว, โปรดสังเกตว่าฟองอากาศขนาดเล็กหลายฟองอาจดูเหมือนจุดเซ็นเซอร์, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • น้ำมันมะกอกที่กำลังถูกเทลงโถแก้ว, โปรดสังเกตว่าฟองอากาศขนาดเล็กหลายฟองอาจดูเหมือนจุดเซ็นเซอร์, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากโรงงาน
  • น้ำมันมะกอกที่กำลังถูกเทลงโถแก้ว, โปรดสังเกตว่าฟองอากาศขนาดเล็กหลายฟองอาจดูเหมือนจุดเซ็นเซอร์, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ลดต้นทุนการขนส่ง
  • น้ำมันมะกอกที่กำลังถูกเทลงโถแก้ว, โปรดสังเกตว่าฟองอากาศขนาดเล็กหลายฟองอาจดูเหมือนจุดเซ็นเซอร์, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ลดปริมาณวัสดุคงคลัง
  • น้ำมันมะกอกที่กำลังถูกเทลงโถแก้ว, โปรดสังเกตว่าฟองอากาศขนาดเล็กหลายฟองอาจดูเหมือนจุดเซ็นเซอร์, โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   รองรับการขยายห่วงโซ่อุปทานในอนาคต