• Technicians at their station, sustainability reporting.

  ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม

  Milk bottling facility, food and beverage, manufacturing execution system, machine control.

  ความท้าทาย

  ป้องกันระบบไฟฟ้าของคุณให้ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมมีสภาพแวดล้อมการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในแต่ละปี โรงงานจะต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสายการผลิตใหม่หรือเพิ่มกำลังการผลิต... ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวซึ่งมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด การดูแลระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยตลอดเวลาถือเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญ

  • โซลูชั่น

   โซลูชั่นของเราประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ครอบคลุมครบทุกแง่มุม พร้อมด้วยบริการสนับสนุนจากฝ่ายบริการที่แข็งแกร่งและเครือข่ายคู่ค้าจำนวนมาก เราออกแบบและบำรุงรักษาโซลูชั่นระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยให้ทั้งความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
  • การสร้างคุณค่า

   - นำโซลูชั่นระบบไฟฟ้าที่ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานมาใช้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตลอดอายุของโรงงาน
   - ลดเวลาสูญเปล่าภายในโรงงานได้สูงสุดถึง 30% รวมทั้งขจัดปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้า
   - ลดโอกาสของต้นเหตุการบาดเจ็บเนื่องจากไฟฟ้าดูดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • การสร้างความแตกต่าง

   • โซลูชั่นที่รวมเข้ากับระบบได้อย่างสมบูรณ์
   • ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยสำหรับทั้งระบบ MV, LV, MCC เป็นต้น
   • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
   • มีสาขาและตัวแทนทั่วโลกทั้งด้านการขาย การดำเนินการ และบริการในกว่า 100 ประเทศ
   • บริการและการสนับสนุนระดับโลก

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • โรงงานบรรจุขวดนม, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, ระบบการดำเนินการผลิต, ระบบควบคุมเครื่องจักร
   ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (CAPEX) ด้วยการออกแบบโซลูชั่นที่ตรงกับจุดประสงค์การใช้งาน แต่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมภายในโรงงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • รถบรรทุกผลิตภัณฑ์นมจอดอยู่ด้านนอกของโรงงานผลิต, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   วางแผน/ลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน (OPEX) ด้วยการประเมินระบบการจ่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ รวมถึงประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ในอนาคต
  • คนงานสองคนกำลังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
   ลดเวลาสูญเปล่าภายในโรงงานเนื่องจากความไม่พร้อมใช้งานและคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ
  • คนงานกำลังตรวจสอบนมแพะในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, ระบบควบคุมเครื่องจักร
   ลดโอกาสเกิดอันตรายด้วยการฝึกอบรมพนักงานและการขจัดปัญหาการเกิดประกายไฟจากอาร์ก