• Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

  โซลูชั่นการทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาล

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    การทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินแบบอัตโนมัติภายในโรงพยาบาล

    ข้อจำกัดของการทดสอบโดยใช้คนทำให้มีโรงพยาบาลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันมาใช้การทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินแบบอัตโนมัติแทน การทดสอบ EPSS แบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้เนื่องจากมีการตรวจสอบและบันทึกพารามิเตอร์การทดสอบที่แม่นยำ รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงต้นเหตุได้ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดกับระบบ EPS หรือในกรณีที่มีการฟ้องร้อง นอกจากนั้นแล้วยังช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการทำการทดสอบดังกล่าวอีกด้วย

    อ่านต่อ
   • Read more about Schneider Electric solutions

    การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่สำรองหรือแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน

    ระบบจ่ายไฟฉุกเฉินใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายไฟฟ้าสำรองในช่วงเวลาที่ถูกต้อง เพื่อทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือจ่ายไฟให้กับ UPS ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบคือเหตุผลหลักของการที่ระบบไฟฟ้าสำรองไม่สามารถทำงานได้ เอกสารวิจัยนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการที่ระบบทดสอบอัตโนมัติช่วยให้สามารถประเมินความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ และการที่ระบบดังกล่าวสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติโดยไม่จำเป็น

    อ่านต่อ
   • Read more about Schneider Electric solutions

    คู่มือแนะนำการรายงานเกี่ยวกับ EPSS สำหรับสถานพยาบาล

    คู่มือแนะนำที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าการทดสอบและการรายงาน EPSS ช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้โดยรวมให้กับระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลได้อย่างไร

    อ่านต่อ