ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Aluminium rolls in a warehouse, industrial production, mineral processing

   ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบตรวจสอบสภาพ

   Businessman holding camera up to take a photo isolated on white background - 64567 : shutterstock, machine control, energy management, mining industry

   ยกระดับประสิทธิภาพให้กับระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณ

   ในปัจจุบัน บริษัทในอุตสาหกรรมโลหะจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้ได้สูงสุดโดยการนำวิธีปฏิบัติใหม่มาใช้ เช่น การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance หรือ TPM) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

   • โซลูชัน

    • Condition Monitoring and Management คือโซลูชันที่ทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสินทรัพย์ทั้งหมดภายในโรงงานผลิตในแบบเรียลไทม์ โซลูชั่นนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และบริหารงานที่เกี่ยวข้องในส่วนการดำเนินงาน วิศวกรรม และการบำรุงรักษา
    • Predictive Analytics เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในแบบเรียลไทม์
    • Performance Tools ช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ตามบริบทแบบเรียลไทม์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ OEE และเวลาสูญเปล่า
   • การนำเสนอคุณค่า

    โซลูชันการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของเราช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และช่วยในการบริหารการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
   • ความแตกต่าง

    • โซลูชันครบวงจรเต็มรูปแบบเพื่อประสิทธิภาพของสินทรัพย์ การตรวจสอบสภาพ และการวิเคราะห์ล่วงหน้า
    • อัลกอริทึมคาดการณ์ล่วงหน้าขั้นสูงที่โดดเด่นทำหน้าที่ในการระบุการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมระบบแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์

   จุดเด่น

   • วิศวกรในห้องควบคุมเตาเผาเหล็กกล้า, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
    ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบุสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์
   • คนงานในโรงงานเหล็กกล้ากำลังทำงานกับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเปิดภายในโรงหลอมอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่
    ลดปัญหาเวลาสูญเปล่าที่ไม่คาดคิด ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
   • เตาหลอมกำลังเทโลหะหลอม, การแปรรูปแร่, ระบบดำเนินการด้านการผลิต
    เพิ่มความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้
    ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์