ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing

   ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   คนงานในโรงงานเหล็กกล้ากำลังทำงานกับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเปิดภายในโรงหลอมอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่

   ระบุโอกาสใหม่ๆ

   อุตสาหกรรมโลหะต้องเผชิญกับแรงกดดันในการหาโซลูชั่นที่ยั่งยืน แต่ก็ยังคงมีอุปสรรคอีกหลายอย่าง รวมถึงจำนวนเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ข้อจำกัดทางการเงิน และการแข่งขันกันเองภายในองค์กรเพื่อชิงทรัพยากรทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน (ROI) และความสามารถการวิเคราะห์ที่มีอยู่จำกัดในการระบุโอกาสที่เหมาะสม

   ความยั่งยืนทางพลังงานตลอดวงจรอายุ

   ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ
   • โซลูชัน

    แนวทางการบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง:

    • การกำหนดกลยุทธ์
    • การจัดซื้อ
    • การควบคุม (ความเชื่อถือได้และการตรวจวัดระบบไฟฟ้า)
    • การเพิ่มประสิทธิภาพ (การปรับปรุงกระบวนการ, โครงการต่างๆ ด้านพลังงาน)
    • ประสิทธิภาพ (การตรวจวัดและการจัดทำรายงาน)
   • การนำเสนอคุณค่า

    • การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
    • เป้าหมายประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานจะประสบความสำเร็จเหนือกว่าที่ตั้งเป้าไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการและจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
    • การผสานความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการเข้ากับความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานทำให้เราสามารถช่วยคุณในการดึงศักยภาพความประหยัดพลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่
   • ความแตกต่าง

    ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามีโซลูชั่นจากต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยสามารถรวมแนวทาง เทคโนโลยี และความสามารถในการดำเนินการเข้าด้วยกัน

   จุดเด่น

   • วิศวกรในห้องควบคุมเตาเผาเหล็กกล้า, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
    เราสามารถระบุ จากนั้นช่วยคุณกำหนดลำดับความสำคัญของโอกาสที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ประหยัดต้นทุนได้สูงสุด
   • คนงานในโรงงานเหล็กกล้ากำลังทำงานกับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเปิดภายในโรงหลอมอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่
    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานที่รวดเร็ว
   • เตาหลอมกำลังเทโลหะหลอม, การแปรรูปแร่, ระบบดำเนินการด้านการผลิต
    ความสามารถในการรวมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนทางสังคมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว