• Businessman working at computer, energy management software, big data analytics.

  การบริหารจัดการข้อมูล

  Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

  ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ

  การดำเนินงานของธุรกิจโลหะประกอบด้วยระบบและแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจต่างๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการเชื่อมต่อถึงกัน มีการรวมระบบด้วยตนเอง หรือให้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำหรือมากเกินไป ความท้าทายสำคัญในทุกวันนี้คือการมีระบบที่สามารถมองเห็นประสิทธิภาพทั้งหมดได้ในหนึ่งเดียว และสามารถนำข้อมูลไปแปลงเป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจากพื้นฐานข้อมูลที่มี
  • โซลูชัน

   ซอฟต์แวร์การจัดการการผลิตของเราสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตได้อย่างอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณผลกระทบในเชิงปริมาณและวิเคราะห์หาสาเหตุได้ แนวคิดแบบแยกส่วนช่วยให้สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีอยู่เดิม
  • การนำเสนอคุณค่า

   ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริคทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างระบบต่างๆ ของโรงงานและธุรกิจ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับการวิเคราะห์ คุณจึงสามารถระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ทันที รวมทั้งดูต้นทุนการผลิตจริงและคำนวณ KPI ของธุรกิจได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลธุรกิจ
  • ความแตกต่าง

   แพลตฟอร์มที่รองรับการขยายขนาดช่วยให้คุณเติบโตได้ตามความจำเป็นและงบประมาณ ตั้งแต่ KPI พื้นฐานไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ความง่ายในการรวมระบบช่วยให้สามารถรวมระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานในอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ รวมถึงระบบธุรกิจต่างๆ ระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการ และบริการพยากรณ์อากาศ ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมือนกันทุกครั้งช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้องค์ประกอบใหม่ของชุดซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คืนทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  จุดเด่น

  • วิศวกรในห้องควบคุมเตาเผาเหล็กกล้า, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
   มองเห็นภาพรวมของการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกส่วนของโรงงาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพจริงกับเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างสะดวก
  • คนงานในโรงงานเหล็กกล้ากำลังทำงานกับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเปิดภายในโรงหลอมอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่
   ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานข้อมูล KPI สำคัญ เช่น OEE ผลผลิต และปริมาณการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์และลดเวลาสูญเปล่าที่ไม่คาดคิด
  • เตาหลอมกำลังเทโลหะหลอม, การแปรรูปแร่, ระบบดำเนินการด้านการผลิต
   มองเห็นภาพรวมที่แม่นยำของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิตที่ได้จากโรงงานของคุณ บริหารจัดการและติดตามความเคลื่อนไหวของวัสดุคงคลังและวัตถุดิบ