• Man inspecting metal coils, mineral processing

  ระบบควบคุมเครนอัจฉริยะ

  ม้วนอะลูมิเนียมภายในคลังสินค้า, การผลิตสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่

  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการควบคุมเครน

  การติดตามม้วนเหล็กกล้าทุกม้วนตลอดทุกช่วงของขั้นตอนการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเหล็กกล้าแต่ละม้วนผลิตโดยใช้สูตรที่แตกต่างกัน ดังนั้น การที่เหล็กกล้าแต่ละม้วนมีความแตกต่างกัน จึงทำให้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีระบบอัจฉริยะที่จะสามารถติดตามม้วนเหล็กกล้า รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิต
  • โซลูชัน

   ระบบควบคุมเครนอัจฉริยะ:
   • การบริหารจัดการติดตามและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
   • ควบคุมเครนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ปัญหาการส่าย/การเอียง)
   • ความสามารถในการติดตามวัสดุและการเห็นภาพรวมของวัสดุคงคลัง
  • การนำเสนอคุณค่า

   เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์กำหนดตำแหน่งและบริหารจัดการคลังสินค้า โซลูชั่นระบบควบคุมเครนอัจฉริยะของเราจะสามารถติดตามตำแหน่งและที่ตั้งของเหล็กกล้าแต่ละม้วนได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามข้อมูลทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

  จุดเด่น

  • วิศวกรในห้องควบคุมเตาเผาเหล็กกล้า, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
    
   • ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
   • ติดตามและระบุตำแหน่งของม้วนเหล็กกล้าได้อย่างแม่นยำ
   • ลดภาระของอุปกรณ์
  • คนงานในโรงงานเหล็กกล้ากำลังทำงานกับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเปิดภายในโรงหลอมอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่
    
   • เพิ่มความเชื่อถือได้และความพร้อมใช้งานของระบบ
   • เพิ่มความปลอดภัย
  • เตาหลอมกำลังเทโลหะหลอม, การแปรรูปแร่, ระบบดำเนินการด้านการผลิต
    
   • ลดต้นทุนของการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และการซ่อม
   • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์