• Default Alternative Text
  การจัดการน้ำที่ใช้ในเหมือง

  การจัดการน้ำที่ใช้ในเหมือง

  Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

  น้ำ – ปัจจัยสำคัญ

  กฎข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมทำให้จำเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบน้ำตลอดอายุเหมือง คุณภาพที่ลดลงของแร่ที่ขุดได้ทำให้ต้องทำการแปรรูปเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้น้ำมากขึ้น

  • โซลูชัน

   การวิเคราะห์น้ำ: เปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำให้กลายเป็นข้อมูลที่นำไปดำเนินการได้

   • เทเลเมตรี: ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น คุณภาพน้ำ ระดับน้ำ และการปั๊มน้ำไปยังบริเวณที่อยู่ห่างไกลและ/หรือเข้าถึงได้ยาก
   • เครื่องมือตรวจสอบเคลื่อนที่: ใช้เครื่องมือเคลื่อนที่สำหรับการตรวจสอบน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัด
   • การพยากรณ์อากาศ: ทำความเข้าใจและคาดการณ์สภาพอากาศที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำ
   • ศูนย์รวมข้อมูลความยั่งยืน: มองเห็นภาพรวมหนึ่งเดียวของโครงการน้ำและความยั่งยืนทั้งหมด รวมถึงประสิทธิภาพภายในโรงงานและเหมืองทั้งหมด
  • การนำเสนอคุณค่า

   การบริหารจัดการน้ำต้องการแนวทางแบบองค์รวมที่นำไปใช้ได้กับทุกส่วนขององค์กร กลยุทธ์การบริหารจัดการและโซลูชันเกี่ยวกับน้ำของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นตัวแปรทางธุรกิจ
  • ความแตกต่าง

   • ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะ
   • ขยายขนาดได้ตั้งแต่เหมืองขนาดเล็กไปจนถึงการดำเนินกิจการระดับโลก
   • แพลตฟอร์มแบบเปิดสำหรับการรวมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   เหนือกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาด้านน้ำได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบเชิงรุก
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   ลดความจำเป็นในการพึ่งพาผู้รับเหมาภายนอกสำหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ เพิ่มคุณภาพและความตรงเวลาให้กับการจัดทำรายงานด้านน้ำ
  • ทะเลสาบ, การบริหารจัดการน้ำ
   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำได้อย่างต่อเนื่อง