ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

   การควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานขั้นสูง

   Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing

   ความท้าทาย

   เมื่อโซลูชันระบบควบคุมพื้นฐานอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

   กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและใช้พลังงานและทรัพยากรสูง อย่างเช่นการทำเหมือง จำเป็นต้องมีโซลูชันระบบควบคุมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับการใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะเป็นสภาพการผลิตที่ท้าทาย

   • โซลูชัน

    Advanced Process Control (APC) คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต (ผ่านทางระบบควบคุมดูแล ระบบบันทึกประวัติ และระบบควบคุม) จากนั้น จึงเลือกกลยุทธ์การควบคุมที่เหมาะสมตามความต้องการในการผลิตมาใช้เพื่อระบุค่าการปรับตั้งที่ดีที่สุดเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ของ APC ยังสามารถใช้งานได้กับกระบวนการที่มีข้อจำกัดและแก้ปัญหาความขัดแย้งของเป้าหมายกระบวนการ

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้พลังงาน
   • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
    ลดมลพิษ
    ประหยัดเชื้อเพลิง
   • ช่างเทคนิคสวมหมวกนิรภัยกำลังดูจอคอมพิวเตอร์ภายในห้องควบคุม, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอาคาร
    ลดความผันผวนของกระบวนการ