ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • lightning behind power lines and electric power station, electric utilities, smart grid

   Critical Power

   Financial trader looking at monitors, finance, big data analytics

   Critical power for critical systems

   Providing reliable and continuous power to control systems and IT/ communications infrastructures, isolating them from electrical disturbances caused by severe weather or other factors is a critical goal to the successful operation of any cement plant.
   • Solutions

    • Critical Power, Uninterruptible Power Supplies (UPS), Surge Suppressors
    • Global, end-to-end AC and DC-based back-up power products and services
    • Comprehensive solutions designed for both plant and corporate environments
    • Solutions for sensitive electronic, network, communication and industrial equipments
   • Value Proposition

    Schneider Electric helps you secure the continuous and conditioned power supply of your critical applications and protect against many of the primary causes of data loss, hardware damage, and downtime.
   • Differentiation

    • Proven power protection for control applications and harsh environments 
    • The leader in Data Center Infrastructure Management

   Benefits

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    Reliable protection for mission-critical systems
   • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
    Reduced outages
   • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
    Prevent data loss and related production losses