ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   ประสิทธิภาพด้านพลังงาน

  Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

  การบริหารจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมเหมือง

  บริษัทในธุรกิจเหมืองจำเป็นต้องหาโอกาสในการสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงานด้วยทรัพยากรมนุษย์และเงินที่มีอยู่จำกัด

  ความยั่งยืนทางพลังงานตลอดวงจรอายุ

  ระบบบริหารจัดการพลังงานตลอดวงจรอายุ, ภาพ, น้ำและน้ำเสีย, การบริหารจัดการน้ำ, ประสิทธิภาพด้านพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
  • โซลูชัน

   แนวทางการบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง:
   • การกำหนดกลยุทธ์
   • การจัดซื้อ
   • การควบคุม (ความเชื่อถือได้และการตรวจวัดระบบไฟฟ้า)
   • การเพิ่มประสิทธิภาพ (การปรับปรุงกระบวนการ, โครงการต่างๆ ด้านพลังงาน)
   • ประสิทธิภาพ (การตรวจวัดและการจัดทำรายงาน)
  • จุดเด่น

   การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง เป้าหมายประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานจะประสบความสำเร็จเหนือกว่าที่ตั้งเป้าไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการและจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

   การผสานความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการเข้ากับความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานทำให้เราสามารถช่วยบริษัทต่างๆ ในการดึงศักยภาพความประหยัดพลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่
  • จุดเด่นของเรา

   ในฐานะผู้นำระดับโลก ในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามีโซลูชันจากต้นจนจบที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยสามารถรวมแนวทาง เทคโนโลยี และความสามารถในการดำเนินการเข้าด้วยกันได้สำหรับระบบที่ซับซ้อน

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   ระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อให้ประหยัดต้นทุนได้สูงสุด
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   ลดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงาน
  • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
   รวมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนทางสังคมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว