• Default Alternative Text

  ประสิทธิภาพด้านพลังงาน

Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

การบริหารจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมเหมือง

บริษัทในธุรกิจเหมืองจำเป็นต้องหาโอกาสในการสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงานด้วยทรัพยากรมนุษย์และเงินที่มีอยู่จำกัด

ความยั่งยืนทางพลังงานตลอดวงจรอายุ

ระบบบริหารจัดการพลังงานตลอดวงจรอายุ, ภาพ, น้ำและน้ำเสีย, การบริหารจัดการน้ำ, ประสิทธิภาพด้านพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
 • โซลูชัน

  แนวทางการบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง:
  • การกำหนดกลยุทธ์
  • การจัดซื้อ
  • การควบคุม (ความเชื่อถือได้และการตรวจวัดระบบไฟฟ้า)
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ (การปรับปรุงกระบวนการ, โครงการต่างๆ ด้านพลังงาน)
  • ประสิทธิภาพ (การตรวจวัดและการจัดทำรายงาน)
 • จุดเด่น

  การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง เป้าหมายประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานจะประสบความสำเร็จเหนือกว่าที่ตั้งเป้าไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการและจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

  การผสานความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการเข้ากับความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานทำให้เราสามารถช่วยบริษัทต่างๆ ในการดึงศักยภาพความประหยัดพลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่
 • จุดเด่นของเรา

  ในฐานะผู้นำระดับโลก ในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามีโซลูชันจากต้นจนจบที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยสามารถรวมแนวทาง เทคโนโลยี และความสามารถในการดำเนินการเข้าด้วยกันได้สำหรับระบบที่ซับซ้อน

จุดเด่น

 • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
  ระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อให้ประหยัดต้นทุนได้สูงสุด
 • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
  ลดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงาน
 • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
  รวมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนทางสังคมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว