ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • San javier del bac mission, near tucson, arizona, water management
   การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   Lake, water management

   ทำความเข้าใจ ตอบสนอง ป้องกัน

   ผลกระทบของการทำเหมืองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและแรงกดดันจากชุมชน ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่รูปแบบการดำเนินงานที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มีความซับซ้อนและมักจะไม่มีเส้นทางที่กำหนดไว้ตายตัว
   • โซลูชัน

    • การตรวจสอบและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (น้ำ มลพิษ พลังงาน ฝุ่น เสียง)
    • เครื่องมือตรวจสอบเคลื่อนที่/อัตโนมัติ (ขั้นตอนมาตรฐาน การเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด การสนับสนุนการตรวจสอบด้วยสายตา)
    • การรวมระบบพยากรณ์อากาศ (ฝน การระเหย ความชื้น ลม ความร้อน)
    • แนวโน้มและการจัดทำรายงาน
   • การนำเสนอคุณค่า

    การตรวจสอบเชิงรุก การจัดทำรายงาน และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ด้วยโซลูชันครบวงจรที่สามารถขยายขนาดได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแง่มุมต่างๆ ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
   • ความแตกต่าง

    • ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะ
    • ขยายขนาดได้ (เหมืองขนาดเล็กจนถึงการดำเนินกิจการระดับโลก)
    • แพลตฟอร์มแบบเปิด (การรวมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว)

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    เหนือกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่ออุบัติเหตุทางสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเชิงรุก
   • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
    การลดต้นทุนและความจำเป็นในการพึ่งพาผู้รับเหมาภายนอกสำหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมากขึ้นและตรงเวลามากขึ้น
   • ประตูสู่อุทยานแห่งชาติไซออน, อุตสาหกรรมเหมือง, น้ำเสีย
    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง