• Default Alternative Text

  การบริหารจัดการเชื้อเพลิง

  Mining truck , mining industry, transportation

  มองเห็นภาพรวมและควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิง

  เชื้อเพลิงถือเป็นหนึ่งในต้นทุนการดำเนินงานที่มีสัดส่วนมากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหมือง ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นทุนหลัก แต่บริษัทส่วนใหญ่มักจะไม่คอยตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

  • โซลูชัน

   โซลูชัน Fuel Management System for Mining Operations ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ ระบุ และจัดสรรเชื้อเพลิงได้ตามประเภทของยานยนต์ ประเภทของเชื้อเพลิง และศูนย์ต้นทุน รวมทั้งยังให้ภาพรวมการใช้เชื้อเพลิงที่ครอบคลุมทุกส่วนของการดำเนินงาน
  • การนำเสนอคุณค่า

   ตรวจสอบเชื้อเพลิงในสต็อก การจัดซื้อ การใช้งานเชื้อเพลิงเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินทรัพย์เคลื่อนที่ ลดปริมาณการใช้และการสูญเสียเชื้อเพลิง และเพิ่มผลกำไรโดยรวม
  • ความแตกต่าง

   • โซลูชันไร้สายที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการเฉพาะตัวของคุณ
   • ระบบเดียวสามารถใช้ได้กับทั้งการส่งมอบหรือการรับมอบ
   • ทนทานและเหมาะสมสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
   • ระบบเปิดสำหรับการรวมกับระบบเกี่ยวงานทำเหมืองอื่นๆ

  จุดเด่น

  • โรงงานกับเบอร์รี่ (2), การผลิตปูนซีเมนต์, อุตสาหกรรมเหมือง
  • เหมืองยูเรเนียมโอเพนแคสต์ รัฐไวโอมิ่ง สหรัฐอเมริกา, อุตสาหกรรมเหมือง
  • คนงานภายในห้องควบคุมของโรงงานผลิตก๊าซ, การให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืน
    
   • รายงานและทิศทางการดำเนินงานที่เลือกได้ตามต้องการช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง