ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • mining facility, mining industry

   การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร

   A goods train transporting raw minerals, mining industry, industrial production

   ความท้าทาย

   เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากทรัพยากรจนถึงตลาด 

   อุตสาหกรรมเหมืองไม่สามารถที่มุ่งเน้นเฉพาะประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการได้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของการทำเหมือง ซึ่งนั่นก็เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นกับส่วนหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวจะลุกลามต่อไปยังห่วงโซ่ทั้งหมด

   • โซลูชัน

    โซลูชันการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรของเราสามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอุตสาหกรรมเหมือง พร้อมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน:   

    • การวางแผนและการกำหนดตารางเวลาขั้นสูงสำหรับโรงงาน 
    • ประสิทธิภาพสินทรัพย์ 
    • การบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง พลังงาน และน้ำ 
    • การควบคุมคุณภาพ 
    • การบริหารจัดการวัสดุคงคลัง 
    • การซื้อขายโภคภัณฑ์และการบริหารความเสี่ยง
   • ความสามารถ

    โซลูชันแบบครบวงจรของเราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ผ่านทาง: 

    • การวางแผนและการกำหนดตารางเวลาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับห่วงโซ่จากทรัพยากรถึงตลาด (แผนการสำหรับท้องถิ่นจะถูกขับเคลื่อนโดยแผนการสำหรับทั่วโลก ไม่ใช่กลับกัน)
    • เพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับประสิทธิภาพการผลิต สินทรัพย์ และกระบวนการ 
    • ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันท่วงที 
    • ควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นโดยการลดปริมาณการใช้พลังงานและน้ำส่วนเกิน
   • จุดเด่นของเรา

    • ผู้ให้บริการรายเดียวครบวงจรที่มีโซลูชั่นที่ครอบคลุมและครบวงจรสำหรับทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า 
    • ผ่านการพิสูจน์และทดสอบมาตรฐานแล้วจากบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมเหมือง 
    • โซลูชั่นผ่านการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำเหมือง 
    • รองรับการขยายขนาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากพื้นที่เดียวไปจนถึงทุกส่วนของเหมือง และจากการดำเนินงานขนาดเล็กไปจนถึงระดับโลก

   จุดเด่น

   • โรงงานกับเบอร์รี่ (2), การผลิตปูนซีเมนต์, อุตสาหกรรมเหมือง
    • บรรลุเป้าหมายการผลิต 
    • ระบุการพยากรณ์ความต้องการ 
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนการจัดส่งและขุดเหมือง
   • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
    • ระบุความเสี่ยงและข้อจำกัด 
    • ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์และความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 
    • ระบุและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพก่อนที่จะเกิดขึ้น
   • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
    • ตรวจวัดวัตถุดิบป้อนเข้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงปริมาณ 
    • เคลื่อนย้ายวัสดุที่ถูกต้องในลำดับที่ถูกต้อง 
    • ป้องกันการเสียค่าปรับสำหรับการขนส่งทางราง/เรือและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์