• mining facility, mining industry

  การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร

  A goods train transporting raw minerals, mining industry, industrial production

  ความท้าทาย

  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากทรัพยากรจนถึงตลาด 

  อุตสาหกรรมเหมืองไม่สามารถที่มุ่งเน้นเฉพาะประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการได้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของการทำเหมือง ซึ่งนั่นก็เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นกับส่วนหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวจะลุกลามต่อไปยังห่วงโซ่ทั้งหมด

  • โซลูชัน

   โซลูชันการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรของเราสามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอุตสาหกรรมเหมือง พร้อมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน:   

   • การวางแผนและการกำหนดตารางเวลาขั้นสูงสำหรับโรงงาน 
   • ประสิทธิภาพสินทรัพย์ 
   • การบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง พลังงาน และน้ำ 
   • การควบคุมคุณภาพ 
   • การบริหารจัดการวัสดุคงคลัง 
   • การซื้อขายโภคภัณฑ์และการบริหารความเสี่ยง
  • ความสามารถ

   โซลูชันแบบครบวงจรของเราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ผ่านทาง: 

   • การวางแผนและการกำหนดตารางเวลาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับห่วงโซ่จากทรัพยากรถึงตลาด (แผนการสำหรับท้องถิ่นจะถูกขับเคลื่อนโดยแผนการสำหรับทั่วโลก ไม่ใช่กลับกัน)
   • เพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับประสิทธิภาพการผลิต สินทรัพย์ และกระบวนการ 
   • ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันท่วงที 
   • ควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นโดยการลดปริมาณการใช้พลังงานและน้ำส่วนเกิน
  • จุดเด่นของเรา

   • ผู้ให้บริการรายเดียวครบวงจรที่มีโซลูชั่นที่ครอบคลุมและครบวงจรสำหรับทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า 
   • ผ่านการพิสูจน์และทดสอบมาตรฐานแล้วจากบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมเหมือง 
   • โซลูชั่นผ่านการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำเหมือง 
   • รองรับการขยายขนาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากพื้นที่เดียวไปจนถึงทุกส่วนของเหมือง และจากการดำเนินงานขนาดเล็กไปจนถึงระดับโลก

  จุดเด่น

  • โรงงานกับเบอร์รี่ (2), การผลิตปูนซีเมนต์, อุตสาหกรรมเหมือง
   • บรรลุเป้าหมายการผลิต 
   • ระบุการพยากรณ์ความต้องการ 
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนการจัดส่งและขุดเหมือง
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   • ระบุความเสี่ยงและข้อจำกัด 
   • ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์และความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 
   • ระบุและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพก่อนที่จะเกิดขึ้น
  • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
   • ตรวจวัดวัตถุดิบป้อนเข้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงปริมาณ 
   • เคลื่อนย้ายวัสดุที่ถูกต้องในลำดับที่ถูกต้อง 
   • ป้องกันการเสียค่าปรับสำหรับการขนส่งทางราง/เรือและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์