• mining facility, mining industry

    การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร

    • โซลูชั่นการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมเหมือง สภาพตลาดที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับธุรกิจเหมือง….ความคิดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุคปัจจุบัน โซลูชั่นการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรจากชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายที่คุณต้องเผชิญในทุกวันนี้ และเพื่อตอบสนองความต้องการของแนวความคิดสำหรับวันพรุ่งนี้
    • การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์การทำเหมือง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ - เรียนรู้ว่าโซลูชั่นด้านการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์การทำเหมืองจากชไนเดอร์ อิเล็คทริคช่วยสนับสนุน KPI ทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษาและต้นทุนการผลิตต่อตันได้อย่างไร
    • โซลูชั่นการติดตามวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเหมือง การติดตามวัสดุ - เรียนรู้ว่าคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพของภาพรวมวัสดุคงคลังเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยโซลูชั่นการติดตามวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองของชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้อย่างไร