• Technician in Data Center Server Room, data center operations.

  โซลูชันระบบไอที

  จอคอมพิวเตอร์แสดงไฟล์เอกสารที่มีแผนภูมิและกราฟต่างๆ, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงาน

  ระบบไอทีในฐานะความสามารถหลัก

  ธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองมีการนำระบบไอทีมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรกิจไปจนถึงซอฟต์แวร์การผลิตเฉพาะทาง คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและในสถานที่ห่างไกล
  • โซลูชัน

   • ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันศูนย์ข้อมูลองค์กรแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตั้ง
   • ศูนย์ข้อมูลแยกส่วนแบบประกอบสำเร็จเหมาะเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวสร้างขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยใช้บล็อกประกอบสำเร็จรูปแบบแยกส่วน ซึ่งมีส่วนประกอบและขนาดเป็นมาตรฐานเดียวกัน บล็อกประกอบเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งแบบตู้หรือเป็นโซลูชั่นแบบติดตั้งบนแท่น ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดสำหรับโรงงานโดยรวมทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
   • ระบบไฟฟ้า/ระบบระบายความร้อน/โมดูลและพื้นที่สำหรับระบบไอที
  • การนำเสนอคุณค่า

   ศูนย์ข้อมูลแยกส่วนแบบประกอบสำเร็จของเราช่วยให้สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ลดต้นทุน ขยายขนาดเพิ่มเติมได้ และให้ความเชื่อถือได้สูง
  • ความแตกต่าง

   • บริการด้านศูนย์ข้อมูลแบบประกอบสำเร็จทั่วโลกสำหรับการผลิต การออกแบบทางวิศวกรรม และการสนับสนุน
   • ประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมเหมือง
   • ผู้ให้บริการโซลูชั่นศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจร จากตู้แร็คจนถึงแถวติดตั้งและจากห้องไปจนถึงอาคาร

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   โครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีที่เชื่อถือได้และ
   ต้นทุนที่ลดลงด้วยแนวคิดการออกแบบแยกส่วน
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   ใช้เวลาและกำลังคนน้อยลงในการติดตั้งและใช้งาน พร้อมทั้งเตรียมระบบได้อย่างรวดเร็ว
  • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
   พร้อมสำหรับการติดตั้งทันที