ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Technician in Data Center Server Room, data center operations.

   โซลูชันระบบไอที

   จอคอมพิวเตอร์แสดงไฟล์เอกสารที่มีแผนภูมิและกราฟต่างๆ, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงาน

   ระบบไอทีในฐานะความสามารถหลัก

   ธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองมีการนำระบบไอทีมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรกิจไปจนถึงซอฟต์แวร์การผลิตเฉพาะทาง คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและในสถานที่ห่างไกล
   • โซลูชัน

    • ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันศูนย์ข้อมูลองค์กรแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตั้ง
    • ศูนย์ข้อมูลแยกส่วนแบบประกอบสำเร็จเหมาะเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวสร้างขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยใช้บล็อกประกอบสำเร็จรูปแบบแยกส่วน ซึ่งมีส่วนประกอบและขนาดเป็นมาตรฐานเดียวกัน บล็อกประกอบเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งแบบตู้หรือเป็นโซลูชั่นแบบติดตั้งบนแท่น ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดสำหรับโรงงานโดยรวมทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
    • ระบบไฟฟ้า/ระบบระบายความร้อน/โมดูลและพื้นที่สำหรับระบบไอที
   • การนำเสนอคุณค่า

    ศูนย์ข้อมูลแยกส่วนแบบประกอบสำเร็จของเราช่วยให้สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ลดต้นทุน ขยายขนาดเพิ่มเติมได้ และให้ความเชื่อถือได้สูง
   • ความแตกต่าง

    • บริการด้านศูนย์ข้อมูลแบบประกอบสำเร็จทั่วโลกสำหรับการผลิต การออกแบบทางวิศวกรรม และการสนับสนุน
    • ประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมเหมือง
    • ผู้ให้บริการโซลูชั่นศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจร จากตู้แร็คจนถึงแถวติดตั้งและจากห้องไปจนถึงอาคาร

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    โครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีที่เชื่อถือได้และ
    ต้นทุนที่ลดลงด้วยแนวคิดการออกแบบแยกส่วน
   • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
    ใช้เวลาและกำลังคนน้อยลงในการติดตั้งและใช้งาน พร้อมทั้งเตรียมระบบได้อย่างรวดเร็ว
   • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
    พร้อมสำหรับการติดตั้งทันที