• Gas drilling installation, oil and gas, mining industry.

  ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

  Electrical station, energy access, power management.

  ไฟฟ้า - พลังขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

  ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจเดิม คุณจำเป็นต้องรับมือกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ:

  - การจัดสรรงบประมาณอย่างเข้มงวดและการควบคุมต้นทุน
  - ความปลอดภัยของคนและสินทรัพย์ในสภาพการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย
  - ความพร้อมใช้งานของระบบไฟฟ้าที่มีความสำคัญ
  - การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและกฎข้อบังคับท้องถิ่น
  • โซลูชัน

   โซลูชันที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับการจ่าย การป้องกัน การควบคุม และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า:

   • E-House อัจฉริยะ: สถานีย่อย ห้องควบคุม และศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่แบบประกอบสำเร็จ
   • อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้า LV และ MV: สถานีย่อย อุปกรณ์ และส่วนประกอบครบชุดสำหรับระบบไฟฟ้า MV/LV
   • การควบคุมดูแล: สำหรับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติสำหรับสถานีย่อย
  • การนำเสนอคุณค่า

   E-House: โซลูชันแบบพร้อมใช้เต็มรูปแบบที่ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมและทดสอบแล้ว

   • คุ้มค่ากับต้นทุน
   • ประหยัดต้นทุนและตรงตามมาตรฐานอาคารล่าสุดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
   • ปรับได้ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ/สภาพแวดล้อมของโรงงาน
   • ทดสอบ พิสูจน์ และปรับให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค
   • ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมการเข้าออกรวมเป็นหนึ่งเดียว
  • ความแตกต่าง

   ผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมที่สุดในด้านระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

   • การออกแบบที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
   • ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ด้วยความครอบคลุมทางอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ใกล้กับโรงงานของคุณ
   • ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองที่จะคอยดูแลโครงการของคุณ

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   - ใช้เวลาและกำลังคนน้อยลงในการติดตั้งและใช้งานระบบในสถานที่ห่างไกล
   ลดระยะเวลาการเริ่มระบบ
  • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
   - จัดส่งชุดอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการติดตั้งนอกสถานที่
   การประสานงานโครงการที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
  • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
   ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาด้วยงานวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการออกแบบที่ผ่านการปรับแต่งอย่างละเอียด