ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry.

   ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

   Electrical station, energy access, power management.

   ไฟฟ้า - พลังขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

   ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจเดิม คุณจำเป็นต้องรับมือกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ:

   - การจัดสรรงบประมาณอย่างเข้มงวดและการควบคุมต้นทุน
   - ความปลอดภัยของคนและสินทรัพย์ในสภาพการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย
   - ความพร้อมใช้งานของระบบไฟฟ้าที่มีความสำคัญ
   - การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและกฎข้อบังคับท้องถิ่น
   • โซลูชัน

    โซลูชันที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับการจ่าย การป้องกัน การควบคุม และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า:

    • E-House อัจฉริยะ: สถานีย่อย ห้องควบคุม และศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่แบบประกอบสำเร็จ
    • อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้า LV และ MV: สถานีย่อย อุปกรณ์ และส่วนประกอบครบชุดสำหรับระบบไฟฟ้า MV/LV
    • การควบคุมดูแล: สำหรับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติสำหรับสถานีย่อย
   • การนำเสนอคุณค่า

    E-House: โซลูชันแบบพร้อมใช้เต็มรูปแบบที่ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมและทดสอบแล้ว

    • คุ้มค่ากับต้นทุน
    • ประหยัดต้นทุนและตรงตามมาตรฐานอาคารล่าสุดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
    • ปรับได้ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ/สภาพแวดล้อมของโรงงาน
    • ทดสอบ พิสูจน์ และปรับให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค
    • ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมการเข้าออกรวมเป็นหนึ่งเดียว
   • ความแตกต่าง

    ผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมที่สุดในด้านระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

    • การออกแบบที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
    • ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ด้วยความครอบคลุมทางอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ใกล้กับโรงงานของคุณ
    • ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองที่จะคอยดูแลโครงการของคุณ

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    - ใช้เวลาและกำลังคนน้อยลงในการติดตั้งและใช้งานระบบในสถานที่ห่างไกล
    ลดระยะเวลาการเริ่มระบบ
   • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
    - จัดส่งชุดอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการติดตั้งนอกสถานที่
    การประสานงานโครงการที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
   • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
    ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาด้วยงานวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการออกแบบที่ผ่านการปรับแต่งอย่างละเอียด