ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Solar panel farm in a flat and dry grassy plain, solar power, solar thermal panels, renewable energy

   พลังงานทดแทน

   Engineer with digital tablet standing in front of solar panels, energy management.

   ตัวเลือกพลังงานทดแทน

   การทำเหมืองเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงและมีการปล่อยมลพิษทางคาร์บอนสูงและมีปัจจัยหลักคือต้นทุน นอกจากนั้นแล้ว หากต้นทุนพลังงานทั่วโลกยังคงผันผวน ความมั่นคงและต้นทุนทางพลังงานจะยิ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการควบคุม OPEX
   • โซลูชั่น

    เทคโนโลยีและโซลูชั่นที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานให้อยู่ในระดับสูงสุด, การบริหารจัดการพลังงาน, พลังงานทดแทน, และเทคโนโลยีใหม่ในด้านพลังงาน ระบบกำเนิดไฟฟ้าโฟโตโวลเทอิกแบบไฮบริดของชไนเดอร์ อิเล็คทริคและสถาปัตยกรรมระบบแบบไฮบริดคือคำตอบที่จะช่วยให้การใช้พลังงานผสมมีความประหยัดสูงสุด
   • การนำเสนอคุณค่า

    • สำหรับพื้นที่ที่มีแสงแดดแรง การนำพลังงานต้นทุนต่ำ (Low Cost of Energy หรือ LCOE) มาใช้สามารถทำได้โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์แบบโฟโตโวลเทอิก (PV) ทำให้พลังงานมีราคาถูกลง
    • แผงโซล่า PV รองรับการขยายขนาด เนื่องจากโรงงานมีการออกแบบโดยใช้บล็อกประกอบที่เป็นมาตรฐาน
    • ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว แม้ในสภาพภูมิอากาศเลวร้าย
    • การผลิตไฟฟ้าสามารถทำได้ตามความต้องการ โดยไม่เกิดการสูญเสียภายในสายส่ง
    • ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและระบบแบตเตอรี่ เพื่อสร้างเป็นโครงข่ายขนาดเล็กที่ไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายหลัก
   • ความแตกต่าง

    ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีความเชี่ยวชาญในด้านการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ:
    • โซลูชั่นที่มีให้บริการทั่วโลก
    • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหมือง
    • โซลูชั่นระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
    • ความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายขนาดเล็ก
    • การรวมระบบพลังงานทดแทนเข้ากับระบบอื่นๆ

   จุดเด่น

   • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
    ลดต้นทุนด้านพลังงาน
   • แท่นขุดเจาะก๊าซ, น้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมเหมือง
    ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   • คนงานขุดถ่านหินโชว์ถ่านหินในมือ, อุตสาหกรรมเหมือง, การแปรรูปแร่
    การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น