• moving oil derrick at sunrise, oil and gas

  อุปกรณ์ช่วยผลิตและระบบอัตโนมัติสำหรับแหล่งผลิต

  Workers Businessmen Reading Blueprints, field automation

  ความท้าทาย

  ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดำเนินงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในสถานที่ห่างไกล

  • -สถานที่ห่างไกลมักจะเข้าถึงได้ยากและมีการกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างในทางภูมิศาสตร์
  • -สภาพแวดล้อมเลวร้าย
  • -สภาพการทำงานที่ท้าทาย

  โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต้นน้ำ

  โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต้นน้ำ
  • โซลูชั่น

   โซลูชั่นของเราได้แก่ ปั๊มม้าหัวโยก ตัวควบคุมการช่วยผลิตเพิ่มเติม ระบบขับเคลื่อน เครื่องมือวัดแบบไร้สาย RTU อัจฉริยะ แอพพลิเคชั่นแบบฝังตัวและข้อมูลระยะไกล

   RealiftTM ระบบควบคุมปั๊มม้าหัวโยกเป็นโซลูชั่นขั้นสูงแบบอัจฉริยะสำหรับดันของเหลวที่จะช่วยพัฒนาการดูดเก็บของเหลวไปอีกขั้น และลดต้นทุนในการผลิตน้ำมันในหลุมใหม่และหลุมเดิมที่มีอยู่

  • จุดเด่น

   ระบบช่วยการผลิตเพิ่มเติมช่วยเพิ่มอายุของหลุมผลิตและอุปกรณ์ ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานพร้อมกับลดการใช้พลังงาน

   โซลูชั่นระบบอัตโนมัติภาคสนามที่มีการวัดและส่งข้อมูลทางไกลของเราจะช่วยเสริมการผลิต ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์

  • สิ่งที่แตกต่าง

   โซลูชั่นที่ผสานกันอย่างเต็มที่ได้แก่เซ็นเซอร์ภาคสนาม การตรวจสอบหลุมผลิต การสื่อสารภาคสนาม ระบบพลังงานของแหล่งน้ำมัน การรักษาความปลอดภัยและอื่นๆ โซลูชั่นนี้ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้ตรงกับปัญหาเฉพาะของการปรับประสิทธิภาพในแหล่งน้ำมันและก๊าซ

  ภาพเงาของชายสวมหมวกนิรภัยที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน, น้ำมันและก๊าซ

  ดูโซลูชั่นเพิ่มเติมสำหรับระบบน้ำมันและก๊าซอัจฉริยะ

  ระบบอัตโนมัติภาคสนามบนฝั่งช่วยจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่อยู่ห่างไกล โซลูชั่นของชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่ผสานรวมเข้ากับความเชี่ยวชาญของเราช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น 

  จุดเด่น

  • เพื่อนร่วมงาน 2 คนกำลังดูแฟ้มเอกสารและปรึกษากัน, การให้คำปรึกษาเรื่องความยั่งยืน

   Realift ได้รับการปรับค่าอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มการผลิตให้สูงสุดและลดเวลาสูญเปล่าให้น้อยที่สุด

  • หอเจาะน้ำมัน 2 หอ, น้ำมันและก๊าซ

   การควบคุมการสูบออกจะช่วยยืดอายุของหลุมผลิตและลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา

  • ภาพมือสองคู่ที่กำลังตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปแบบของแผนภูมิและกราฟบนกระดาษและแท็บเล็ตเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   คุณลักษณะของการจัดตารางเวลาจะช่วยประหยัดเงินและพลังงาน

  • พนักงานชายกำลังใช้แล็ปท็อปใกล้หลุมผลิตน้ำมัน, น้ำมันและก๊าซ, การบริหารจัดการพลังงาน  

   เข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

  • หอเจาะน้ำมัน, น้ำมันและก๊าซ 

   สื่อสารกับอุปกรณ์ระยะไกล

  • เงาของผู้ชายกำลังทำงานกับหน้าจอจำนวนมาก, การบริหารจัดการพลังงาน

   เปลี่ยนการกำหนดค่า แก้ไขโปรแกรม และอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้จากระยะไกล