• Default Alternative Text

  การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ

  Man inspecting the pipes, simulation and optimization, refining petrochemicals.

  ความท้าทาย

  บริษัทธุรกิจท่อส่งต้องการที่ดำเนินงานท่อส่งด้วยระดับความปลอดภัยสูงสุด (บุคลากร สิ่งแวดล้อม และสินทรัพย์) และความเชื่อถือได้สูงสุด (ระยะเวลาทำงาน) โดยที่ยังคงมีประสิทธิภาพต้นทุนและการดำเนินงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
  • โซลูชั่น

   การตรวจสอบและการจำลองท่อส่งขั้นสูงเพื่อให้สามารถวางแผนและจัดการการขนส่งน้ำมันและก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแน่ใจได้ว่าจะมีการดำเนินงานด้านท่อส่งอย่างปลอดภัยด้วยระบบตรวจหาการรั่วที่ดีที่สุด การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกแบบสมจริงสำหรับการดำเนินงานท่อส่งทุกขั้นตอน

  • การนำเสนอคุณค่า

   • การติดตามตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในท่อส่งด้วยความแม่นยำสูง 
   • การปกป้องท่อส่งด้วยวิธีการตรวจหาการรั่วรูปแบบต่างๆ 
   • อนุมัติคุณสมบัติของผู้ควบคุมโดยใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับท่อส่งแบบสมจริง 
   • กำหนดตาราง ตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินงานท่อส่งของคุณ
  • ความแตกต่าง

   • เครื่องมือป้องกัน ตรวจหา และแก้ไขการรั่วของท่อส่ง 
   • การฝึกอบรมผู้ควบคุมแบบสมจริงโดยการใช้ระบบที่จำลองมาจากระบบจริง 
   • การกำหนดตารางเวลาของท่อส่งให้ทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที่กำหนดเวลา
  ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม, ชายกำลังแตะหน้าจอแสดงภาพข้อมูล

  ดูโซลูชั่นเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการท่อส่งสำหรับองค์กร

  ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการ แรงกดดันในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น แต่เป้าหมายหลักของธุรกิจท่อส่งผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ การรับประกันว่าการดำเนินงานจะมีความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องสามารถควบคุมต้นทุนด้านพลังงานและลดระยะเวลาและต้นทุนในการติดตั้งไปพร้อมๆ กัน ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชั่นการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่อส่งแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการผลิต ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทั่วโลกในอุตสาหกรรมนี้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

  จุดเด่น

  • ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • มั่นใจได้ว่าผู้ควบคุมจะมีประสบการณ์ในการจัดการกับสถานการณ์ทั้งปกติและไม่ปกติ 
   • มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของคุณจะมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องควบคุมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
  • ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ
   • ทำความเข้าใจกับภาพรวมของสาเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการแก้ไข
   • เลือกวิธีตรวจหาการรั่วที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมากที่สุด
  • พระอาทิตย์ขึ้นเหนือท่อส่งที่พาดผ่านเทือกเขาหิมะ, น้ำมันและก๊าซ
   • ลดต้นทุนด้านพลังงานและมลพิษ เพิ่มกำลังผลิตและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการ