• Oil refinery at night, oil and gas.

  โซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการของโรงกลั่นและปิโตรเคมี

 • อ่าน

  • Read more about Schneider Electric solutions

   โบรชัวร์ Foxboro Evo

   ระบบที่สามารถดูข้อมูลในอดีต สนับสนุนทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถทำนายอนาคตได้ นี่คือระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขั้นสูงสำหรับยุคหน้า

   อ่านต่อ
  • Read more about Schneider Electric solutions

   โซลูชั่นซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรมสำหรับโรงกลั่นปิโตรเลียม - โบรชัวร์

   ในยุคที่อุปสงค์มีความผันผวน ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น และระเบียบข้อบังคับเข้มงวดขึ้น โรงกลั่นจะรับมืออย่างไร ผู้จัดการที่ฉลาดย่อมตระหนักว่าระบบอัตโนมัติของตนและการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สามารถสร้างความแตกต่างได้

   อ่านต่อ
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Modicon M580 ePAC - โบรชัวร์

   ePAC ระบบแรกในโลกที่มาพร้อมกับอีเทอร์เน็ตในตัว

   อ่านต่อ
 • กรณีศึกษา

  บริษัท Rabigh Refining and Petrochemical


  “โซลูชั่นของชไนเดอร์ อิเล็คทริคแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ต่อเนื่องจากการลงทุน แม้จะเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยแค่ 6 เดือน แต่รับรองว่าได้รับผลตอบแทนแน่นอนภายใน 12 เดือน”
   
  กรรมการอาวุโส
  อ่านต่อ
 • รับชม

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการ

   โซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบบูรณภาพเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงงานและความรู้เชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับอนาคตสำหรับการปฏิบัติงานของคุณ